Jurisprudentie | 5 belangrijke uitspraken uit 2016

0

Mr. Ingrid Kooijman houdt goed in de gaten welke beslissingen rechters nemen rondom werkgerelateerde geschillen. Iedere week vat zij een interessante zaak voor ons samen.

Welke jurisprudentie vonden jullie in 2016 het meest interessant?

1. Ontslag op staande voet onterecht

Een re-integrerende werknemer wordt op staande voet ontslagen als hij twee werkdiensten verschuift om een vakantiereisje te kunnen maken. De rechter draait het ontslag terug. In deze zaak is de werkgever te snel met de sanctie ontslag op staande voet. Een passende eerste sanctie is hier bijvoorbeeld een loonstop.
Lees hier de volledige jurisprudentie >>>

2. Slapend dienstverband ontbonden

Een medewerkster met een WIA-uitkering wordt in dienst gehouden om zo aan de betaling van een transitievergoeding te ontkomen (slapend dienstverband). Is dat de beleidsvrijheid van de werkgever, wanprestatie of schending van de normen van goed werkgeverschap? Het hof vindt van niet, maar ontbindt de arbeidsovereenkomst toch.
Het aanhouden van een dienstverband zonder inhoud is niet zonder risico. In dit geval gaat de werkneemster op een redelijk korte termijn met pensioen en is het risico relatief klein. Op dat moment kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden zonder dat de werkgever een transitievergoeding hoeft te betalen.
Lees hier de volledige jurisprudentie >>>

3. Uitzendovereenkomst bestaat ook zonder allocatiefunctie

De Hoge Raad heeft de uitspraak gedaan dat er voor een uitzendovereenkomst geen andere vereisten gelden dan die in de wet staan. En de allocatiefunctie staat daar niet in. Met deze uitspraak is het duidelijk geworden dat verschillende driehoeksrelaties op het gebied van arbeid, of het nu payrolling heet, detachering of anders, uitzendovereenkomsten zijn als ze voldoen aan de genoemde criteria. Dit betekent soms een makkelijker einde van de overeenkomst of het gebruik kunnen maken van de gunstigere ketenregeling die de uitzendovereenkomst biedt.
Lees hier de volledige jurisprudentie >>>

4. Whatsapp onder werktijd leidt tot inhouding loon

Een werkgever hoeft geen loon te betalen als de werknemer niet werkt. Die basisregel kostte een werknemer 1.500 euro; zijn werkgever mocht de tijd dat hij had zitten whatsappen onder werktijd van de rechter inhouden op het loon.
Werk en privé lopen steeds meer door elkaar heen, zeker bij het gebruik van communicatiemiddelen en social media. Als een werkgever kan aantonen dat een werknemer niet met zijn werk bezig is geweest en dat de oorzaak daarvan niet bij de werkgever ligt, kan er onverschuldigd loon worden teruggevorderd.
Lees hier de volledige jurisprudentie >>>

5. Opzegging voor aanvang proeftijd is rechtsgeldig

In deze zaak is het een werkgever die zich beroept op misbruik van de proeftijd. De werknemer zegde nog voor de aanvang van het contract al weer op. Maar volgens het hof kan en mag een arbeidsovereenkomst ook voor de aanvang worden opgezegd.
Lees hier de volledige jurisprudentie >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.