Jurisprudentie | Jaar vrijstelling is geen reden voor ontslag

0

Een secretaresse mag na ruim een jaar vrijstelling van haar werkzaamheden niet ontslagen worden. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet.

Wat eraan voorafging

Een secretaresse die al 25 jaar in dienst is, functioneert tot 2013 overwegend goed. Maar dat verandert met de komst van een nieuwe leidinggevende. Er volgt kritiek, er zijn verbeterdoelen en een negatieve beoordeling in 2014 waartegen de werkneemster officieel bezwaar maakt. In 2015 meldt ze zich ziek en als ze halverwege dat jaar weer beter is, wordt ze vrijgesteld van haar werkzaamheden. In 2016 komt het tot een ontbindingsverzoek. De werkgever wil van haar af op grond van onder andere disfunctioneren.

Hoe het afloopt

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet. De rechter is er namelijk niet van overtuigd dat de secretaresse slechter is gaan functioneren; het lijkt erop dat de leidinggevende haar anders beoordeelde. Hij legde de lat hoger en had ook een andere stijl van leidinggeven en dat mag niet het einde van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster betekenen. De rechter vindt ook dat de werkgever niet heel erg veel heeft ondernomen om de situatie te verbeteren.

Verstoorde arbeidsverhouding?

De arbeidsverhouding was wellicht verstoord, maar met de opvolger die er inmiddels is, kan de werkneemster het prima vinden. Ze wil nog steeds aan het werk. Het feit dat de arbeidsovereenkomst door het ruime jaar vrijstelling eigenlijk al een tijd een lege huls is, ziet de rechter niet als een reden voor ontbinding. Dat de partijen al die tijd geen contact meer hebben gehad, is de werkgever te verwijten.

In de praktijk

Deze rechtszaak laat duidelijk zien dat een werkgever die een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren wil ontbinden eerst gestructureerd het disfunctioneren moet aantonen, het ontbindingsverzoek vervolgens goed moet onderbouwen en altijd zelf voldoende actie moet ondernemen om de situatie te verbeteren. De lege huls op zich, waar de werkgever zich onder meer op beroept, had de werkgever kunnen voorkomen met een gericht plan voor terugkeer.

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2016:5626, 9 september 2016

Meer over deze uitspraak in XpertHR

Lees ook: Ontslag op staande voet onterecht

 

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.