BlogIs versoepelen van het ontslagrecht een goed idee?

0

De formerende partijen willen het ontslagrecht versoepelen. Zij denken dat werkgevers huiverig zijn om vaste arbeidscontracten te geven omdat de beëindiging hiervan een hels karwei is. Is het versoepelen van het ontslagrecht dan een goed idee, vraagt arbeidsrechtadvocaat Edith van Schie.

Maatwerk – vroeger was alles beter(?)

Tot 2015 konden rechters een arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van ‘gewichtige redenen’. Of de aangevoerde redenen ‘gewichtig’ genoeg waren, was aan de rechter om over te oordelen. De ontslagvergoeding diende als ‘smeerolie’. Hoe minder gewichtig de ontslagreden van de werkgever was, des te hogere ontslagvergoeding hij aan de werknemer moest betalen, en andersom. Rechters konden maatwerk leveren.

Het keurslijf van het huidige ontslagrecht

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 werd een ‘eenvoudiger en eerlijker’ ontslagrecht beloofd. Ruim twee jaar later kunnen we gerust concluderen dat dat niet is gelukt, althans niet voor de werkgevers. Grofweg vier van de tien ontbindingsverzoeken worden afgewezen. Rechters zijn in een strak keurslijf gestopt want om een arbeidsovereenkomst te ontbinden moet worden voldaan aan alle criteria van het ontslaggrond. Ook als de rechter vindt dat ontbinding de enige juiste beslissing is en dat is frustrerend voor werkgevers.

Kabinet laat de teugels weer wat vieren

Het kabinet heeft aangekondigd het ontslagrecht te gaan versoepelen. De bedoeling is dat werkgevers voor ontslag niet langer aan alle criteria van één ontslaggrond hoeven te voldoen. In plaats daarvan mogen zij ook aan een aantal criteria van een aantal ontslaggronden voldoen. Bovendien krijgen rechters wat speelruimte bij het toekennen van een ontslagvergoeding aan werknemers omdat die maximaal 1 ½ maal de transitievergoeding mag worden.

Werkgevers vinden versoepeling een goed idee

De roep vanuit werkgevers, maar ook vanuit arbeidsrechtgeleerden en praktijkbeoefenaars, om het ontslagrecht te versoepelen, is door de formerende partijen dus gehoord. Zij geven aan dat ook zij vinden dat de strenge regels ertoe leiden dat ontslag ‘ook in situaties waar dat redelijkerwijze aan de orde is, onnodig wordt bemoeilijkt’.

Vakbonden vinden versoepeling geen goed idee

Het zal geen verassing zijn dat de vakbonden en ook de linkse oppositiepartijen versoepeling van het ontslagrecht geen goed idee vinden. Zij hebben er geen goed woord voor over; denken dat mensen straks massaal worden ontslagen en dat niemand nog een vast contract zal krijgen.

Is versoepeling een goed idee?

Ik vind versoepeling van het ontslagrecht een goed idee. Het keurslijf van de Wet Werk en Zekerheid is te strak, zo blijkt uit de praktijk. Net als in een huwelijk, werkt een arbeidsrelatie ook niet als een van beide partijen echt niet meer wil. Een werkgever stapt niet voor niets naar de rechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hij wil dan echt niet verder met deze man of vrouw. Als hij daartoe wordt verplicht, dan wordt de werkgever daar niet beter van, maar de werknemer uiteindelijk ook niet.

Wat vindt u?

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.