Inspanningsplicht werknemer telt mee bij hoogte vergoeding kennelijk onredelijk ontslag

0

Bij de berekening van een vergoeding na kennelijk onredelijk ontslag houdt de kantonrechter in deze zaak ook rekening met de plicht van de werknemer om de schade te beperken. Dat wil zeggen: de plicht dat de werknemer zich inspant om ander werk te vinden.

De situatie

Een werkneemster werkt sinds 1980 als kapster voor een zorgorganisatie in een verzorgingstehuis. De werkgever wil de kappersdiensten niet langer aanbieden en verklaart de werkneemster na een reorganisatie boventallig. In de ontslagaanvraag geeft de werkgever aan dat er wel plaats is voor een freelance kapster. Ondanks het bezwaar van de werkneemster geeft het UWV toestemming voor het ontslag. De WW-uitkering van de kapster wordt op grond van de cao aangevuld over een periode van bijna 3 jaar. In totaal is dat een bedrag ter waarde van iets meer dan drie maandsalarissen. Aangeboden outplacementbegeleiding geeft geen resultaat gehad. 

De vordering

De werkneemster vindt het ontslag kennelijk onredelijk. De gevolgen van de opzegging zijn voor haar te ernstig. Na 30 jaar is ander werk, ook gezien haar leeftijd en scholing, niet beschikbaar. Bovendien is haar functie niet vervallen maar overgenomen door freelancers. Ze vordert een vergoeding van € 102.207, wat neerkomt op haar oude loon tot aan haar 60e verjaardag.

Het verweer

De werkgever stelt dat zij zelf mag beslissen hoe ze haar organisatie inricht. Door de slechte financiële positie en het gewijzigde beleid is er ook een andere financieringsstructuur. Daardoor is er geld meer voor een kapster in loondienst. Deze diensten worden nu aan derden uitbesteed. Voor de werkneemster was er ruimte om zich als zelfstandig kapster in het verzorgingstehuis te vestigen.

Het oordeel

De kantonrechter vindt het ontslag ook kennelijk onredelijk omdat de werkgever geen oog heeft gehad voor de belangen van de werkneemster.
Een werkgever is vrij om te beslissen over de inrichting van haar organisatie maar moet daarbij wel  rekening houden met de belangen van het personeel. Zeker als gaat om een ontslag na een dienstverband van 30 jaar met ernstige sociale en financiële gevolgen. De werkgever heeft hier duidelijk geen rekening gehouden met de belangen van de werkneemster en de kantonrechter omschrijft de manier waarop de dienstbetrekking is beëindigd als ‘kil’. Er is bijvoorbeeld op geen enkele wijze aandacht besteed aan haar afscheid.
De werkgever kan niet duidelijk maken waarom de kapster in loondienst niet op een kostendekkende wijze voor hem werkzaam kan zijn zoals de freelancers. Het is de kantonrechter duidelijk dat de werkgever van het risico af wil maar van de werkneemster kan niet worden verwacht dat zij zomaar omschakelt naar zelfstandig ondernemerschap. Daarvoor is ook geen enkele begeleiding aangeboden.
Gezien alle omstandigheden vindt de kantonrechter de wachtgeldvergoeding uit de cao onvoldoende.

Begroting van de schade

Bij de begroting van de schadevergoeding houdt de rechter rekening met:

  • het tekortschieten van de werkgever;
  • het langdurige dienstverband;
  • de geringe kans op ander werk;
  • het feit dat de werkneemster geen scholing is aangeboden tijdens haar dienstverband en tijdens de reorganisatie;
  • en de plicht van de werkneemster om zich in te spannen om elders inkomen te verwerven.

De kantonrechter oordeelt dat een kwart van het inkomensverlies tot de 60e verjaardag van de werkneemster voor rekening van de werkgever moet komen en kent de werkneemster een vergoeding van € 25.000 toe. 

LJN BN3095
Kantonrechter ‘s-Hertogenbosch
Inspanningsverplichting werknemer
Eerste aanleg
1 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.