Hoogste billijke vergoeding tot nu toe: 80.000 euro

0

Hoe hoog mag of moet een billijke vergoeding bij een ontslag zijn? Veel handvatten heeft de wetgever niet gegeven en daarom wordt er nu volop geprocedeerd. In deze uitspraak de hoogste billijke vergoeding tot nu toe: 80.000 euro.

De situatie

Een coördinator bij een maatschappelijke stichting is al 34 jaar in dienst als hij voor het eerst wordt aangesproken op zijn functioneren. In 2015 blijkt namelijk in een evaluatiegesprek dat medewerkers al langere tijd klachten hebben over zijn functioneren. Maar dat hebben ze tot die tijd alleen onderling gedeeld en niet met de coördinator zelf of met de directie. De werknemer wordt op non-actief gesteld. Hij spant een kort geding aan om weer te worden toegelaten tot zijn werk. Dat geding wint hij. Maar de werkgever vindt dat zijn terugkeer geleidelijk moet plaatsvinden omdat de medewerkers nog geen contact met hem willen. Het komt erop neer dat hij de werkvloer niet op mag en alleen achter zijn computer mag zitten. De werknemer vindt dat niet acceptabel en komt niet op het werk. Hij stelt voor eerst een-op een gesprekken te voeren met zijn medewerkers, eventueel onder leiding van een mediator, en dan een week later te beginnen. Maar de werkgever wil per se zelf bij die gesprekken zijn en er volgt opnieuw een op non-actiefstelling.

Bij de rechter

De werkgever stapt naar de rechter met een ontbindingsverzoek. Primair vanwege ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werknemer, subsidiair vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De werkweigering van de werknemer kwam voort uit het niet naleven van het kortgedingvonnis door de werkgever. Er is wel sprake van een verstoorde arbeidsverhouding op grond waarvan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt. De werknemer heeft recht op de maximale transitievergoeding van 75.000 euro.

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe voorgekomen

Het is de werkgever die verwijtbaar heeft gehandeld, oordeelt de rechter. Er is nauwelijks een dossier opgebouwd, de werkgever had tot 2014 al tien jaar geen functioneringsgesprekken meer gevoerd met de medewerkers. De werknemer werd voor hem als een donderslag bij heldere hemel geconfronteerd met klachten die medewerkers blijkbaar al jaren over hem hadden. Hij is op non-actief gesteld zonder dat hij fatsoenlijk is geïnformeerd en zonder de gelegenheid voor een weerwoord. Door het ontbreken van de functioneringsgesprekken heeft de onvrede bij de medewerkers kunnen groeien en heeft de werknemer geen kans gekregen om in een vroeg stadium zijn functioneren bij te stellen of te verbeteren. Dit in combinatie met het niet nakomen van het vonnis, de loonstop, het per se aanwezig willen zijn bij de een-op-een gesprekken en de tweede op non-actiefstelling maken bij elkaar dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Bepaling hoogte billijke vergoeding

Er mag niet te snel worden aangenomen dat het handelen van de werkgever verwijtbaar is. Maar als die hobbel eenmaal is genomen, mag daar ook een substantiële vergoeding tegenover staan, oordeelt de rechter. De rechter laat het zeer lange dienstverband van de werknemer hier uitdrukkelijk meewegen en komt uit op een billijke vergoeding van 80.000 euro: de hoogste billijke vergoeding tot nu toe toegekend.

Gegevens rechtszaak:

ECLI:NL:RBOVE:2016:882. Datum uitspraak: 14 maart 2016

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.