Hoge Raad: XYZ-formule kan niet toegepast worden

2

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de zogenaamde XYZ-formule niet toegepast kan worden bij het bepalen van de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

De Hoge Raad heeft hiermee de beslissing van het hof in Arnhem vernietigd en de zaak verwezen naar het hof in Den Bosch.

In deze zaak heeft het hof Arnhem op 21 juli 2009 (LJN BJ2916) geoordeeld dat het ontslag door de werkgever (op basis van een door CWI verleende toestemming wegens arbeidsongeschiktheid) kennelijk onredelijk is in de zin van art. 7:681 lid 2 onder b van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Het hof heeft dit ontslag kennelijk onredelijk geoordeeld en een vergoeding vastgesteld. Voor het bepalen van deze vergoeding heeft het hof een algemene formule (de zgn. XYZ-formule) gehanteerd.

De werknemer heeft cassatie bij de Hoge Raad ingesteld tegen de uitspraak van het hof. Op 20 november 2009 heeft advocaat-generaal mr. J. Spier in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof te vernietigen.

De uitspraak van de Hoge Raad

Het hof heeft in lijn met eerdere rechtspraak van de Hoge Raad terecht geoordeeld dat pas van een vergoeding op grond van art. 7:681 BW sprake kan zijn als eerst – aan de hand van alle omstandigheden van het geval – is vastgesteld dat het ontslag kennelijk onredelijk is. Het hof is ook terecht ervan uitgegaan dat de enkele omstandigheid dat de werkgever de werknemer geen vergoeding heeft aangeboden het ontslag nog niet kennelijk onredelijk maakt.

Geen algemene formule

Bij het bepalen van de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag kan een algemene formule niet worden toegepast. De rechter moet nauwkeurig in zijn uitspraak verantwoorden welke omstandigheden en factoren de hoogte van de vergoeding bepalen. De formule van het hof geeft alleen een algemene weging van bepaalde factoren, waarbij bovendien als uitgangspunt geldt dat de hoogte van de schadevergoeding aan een maximum wordt gebonden. Omdat het steeds gaat om de bijzondere omstandigheden van het geval, mag de rechter de schade niet begroten aan de hand van zo’n al te globale formule als het hof hier heeft gehanteerd.

Deze beslissing sluit aan op de uitspraak van de Hoge Raad van 27 november 2009 (LJN BJ6596), waarin is geoordeeld dat bij vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag niet kan worden aangeknoopt bij de kantonrechtersformule.

Vergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan de rechter in sommige gevallen aan de werkgever de verplichting opleggen om een vergoeding aan de werknemer te betalen. Dat kan gebeuren in een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (die de werkgever of de werknemer instelt) of in een geding dat de werknemer, na een hem gegeven ontslag, tegen de werkgever aanspant omdat hij meent dat sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag.

» Uitspraak Hoge Raad: LJN BK 4472
» Uitleg XYZ-formule
» Nieuwe XYZ-formule resultaat van overleg gerechtshoven
» Variatie op XYZ-formule: Z-factor is variabel en niet maximaal 0,5
» Kennelijk onredelijk ontslag: toepassing XYZ -formule

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Nadat er vastgesteld is geworden dat het ontslag kennelijk onredelijk is, kunnen o.a. leeftijd/dienstjaren: arbeidsmarktkansen, loonschade ivm arbeidsongeschiktheid door arbeidsomstandigheden, pensioenschade/-breuk de hoogte van de schadepost bepalen. Een schademaximering op het fictief nog maximaal te verdienen loon tot de 65-jarige leeftijd vindt de Hoge Raad niet kunnen.

  2. Jaj ja en mijn tante heeft net een bay gekregen. Heeft er ook niets mee te maken. je doet het niet gied en krijg je ontslag meet een maand notice, of het bedrijf heeft geen werk meer, ook een maand salaris en weg wezen. Wat is daar verkeerd aan? Moet zo’n gedrijf bloeden omdat het je zo lang een goed bestaan heeft gegeven? Doe niet zo rood man!