Hoe verder na een afgewezen ontbindingsverzoek?

0

Een afwijzing van een verzoek tot ontbinding komt meestal de relatie tussen werkgever en werknemer niet ten goede. Hoe hier mee om te gaan?

In deze zaak heeft de werkgever volgens de kantonrechter genoeg gedaan om de werkrelatie te herstellen. Dat de werknemer weigerde  weer aan het werk te gaan, was een goede reden om hem op staande voet te ontslaan.
Het gebrek aan vertrouwen in de arbeidsrelatie en het niet bereiken van een akkoord over de ontslagvergoeding was geen geldig excuus voor de werkweigering.

De situatie

Een accountmanager is sinds 2002  bij werkgever in dienst. In 2009 krijgt hij te horen dat hij zal worden ontslagen en is vrijgesteld van werkzaamheden. Maar het ontbindingsverzoek dat de werkgever bij de kantonrechter indient, wordt afgewezen. De werknemer wordt daarop uitgenodigd voor een gesprek over werkhervatting. Het daarna ingezette mediation-traject wordt zonder resultaat beëindigd. Vervolgens heeft de werkgever de werknemer gesommeerd om zijn werkzaamheden te hervatten. De werknemer meldt dat hij niet aan het werk gaat omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de arbeidsrelatie. Hij kondigt ook aan dat hij een ontbindingsverzoek zal indienen. De werkgever heeft hem vervolgens op staande voet ontslagen wegens duurzame werkweigering.
De werknemer roept de nietigheid van het ontslag in en de situatie wordt voorgelegd aan de kantonrechter. Die ontbindt de arbeidsovereenkomst, voorzover die nog bestaat, en wijst de vordering van de werknemer tot loondoorbetaling toe. De werkgever gaat in hoger beroep

Het oordeel

Het Hof oordeelt dat de werkgever voldoende heeft duidelijk gemaakt dat er sprake was van duurzame werkweigering. En dat levert een dringende reden voor ontslag op staande voet op. Het ontbrekende vertrouwen in de arbeidsrelatie, het niet bereiken van een akkoord over de ontslagvergoeding en de onenigheid over de veranderde provisie regeling zijn geen geldig excuus op om niet op het werk te verschijnen. Ook het aangekondigde ontbindingsverzoek is geen reden om niet aan het werk te gaan.
Volgens het hof heeft de werkgever voldoende gedaan om de werkrelatie te herstellen.
Een geldige reden om werkhervatting te weigeren zou zijn als de werknemer zich fysiek en/of psychisch niet in staat achtte om te werken. Dit is niet gebleken. De werkgever heeft terecht aan de werkweigering het ontslag op staande voet verbonden. Het vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd.

Werkweigering reden voor ontslag?

In een ander arrest vond de rechter dat de werknemer wel een goede reden had om niet aan het werk te gaan: de werkgever had al 6 maanden zonder een goede reden geen salaris uitbetaald.

LJN BN1362
Gerechtshof Amsterdam
Werkweigering
Hoger beroep
13 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.