Handtekening vervalsen is reden voor ontslag op staande voet

0

Een werknemer vervalst de handtekening van zijn directeur en wordt op staande voet ontslagen. Werknemer vecht het ontslag aan.

Werknemer wil zijn hypotheek oversluiten, in verband met de bekostiging van een verbouwing van zijn woonhuis. Daartoe dient werknemer een werkgeversverklaring aan zijn hypotheekadviseur over te leggen. Werknemer heeft vervolgens zelf een werkgeversverklaring opgesteld en ondertekend, waarbij hij de handtekening van de directeur heeft nagebootst. Op zichzelf waren de in die verklaring opgenomen gegevens juist.

Navraag bij werkgever

De hypotheekverstrekker doet navraag bij de directeur over de werkgeversverklaring. De directeur geeft aan daar niets van af te weten en de verklaring is hem vervolgens toegezonden. Uit de verklaring blijkt dat er een stempel is gebruikt die niet meer bij haar in gebruik was, en dat er een valse handtekening was geplaatst.

De directeur heeft vervolgens diezelfde dag in aanwezigheid van een extern adviseur hierover opheldering gevraagd aan de werknemer. Werknemer heeft erkend dat hij de handtekening onder de werkgeversverklaring had geplaatst. Hij gaf als toelichting dat de directeur op dat moment afwezig was en hij die handtekening met spoed nodig had.

Ontslag op staande voet

Werknemer wordt op staande voet ontslagen. Werknemer stelt dat er geen dringende reden was die het ontslag op staande voet rechtvaardigde. Werknemer vordert een verklaring voor recht dat het ontslag op staande voet kennelijk onredelijk is en eist een schadevergoeding.

De kantonrechter wijst de vorderingen af. Werknemer gaat in hoger beroep.

Beoordeling

Het hof oordeelt dat de vervalsing een handtekening onder een document, waar veel belang aan wordt gehecht in de samenleving, als een ernstige misstap moet worden aangemerkt.

Het is duidelijk dat het ontslag op staande voet voor de werknemer ernstige (financiële) gevolgen heeft, met name vanwege de grote teruggang in inkomen. Hier staat echter tegenover dat van de werkgever niet gevergd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren zodra bekend werd dat hij de handtekeningen van de directeur onder een werkgeversverklaring vervalst had en dit mogelijk vaker heeft gedaan.

Het hof oordeelt dit een dermate ernstige inbreuk op het vertrouwen dat werkgever moet kunnen stellen in iemand als werknemer, die een leidinggevende positie in haar bedrijf bekleed en hoofd is van de administratie. Het belang van werkgever bij directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst weegt zwaarder daarom zwaarder dan de nadelen die werknemer daarvan ondervindt. Goed functioneren in het verleden en het feit dat het dienstverband 14 jaar heeft geduurd kan daaraan niet afdoen.

Het hof oordeelt dan ook een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Het ontslag is rechtsgeldig gegeven.

Bron: LJN BH2169
Procedure: Hoger beroep
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Datum: 03-02-2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.