Gevolgencriterium kennelijk onredelijk ontslag

1

Als een werknemer vindt dat zijn ontslag ‘kennelijk onredelijk’ is, doet hij vaak een beroep op het zogenaamde gevolgencriterium. De gevolgen van het ontslag zijn dan voor de werknemer te ernstig in vergelijking met het belang dat de werkgever heeft bij het ontslag.

De rechter beoordeelt dit door alle omstandigheden van het geval (op het moment van het ontslag) in hun onderlinge samenhang in aanmerking te nemen (o.a. HR 15 februari 2008, NJ 2008, 111). Hierbij kunnen onder meer de volgende omstandigheden een rol spelen:*

1. Algemeen: dienstverband en opzegging

 • opzeggingsgrond: risicosfeer werkgever/werknemer
 • de noodzaak voor de werkgever het dienstverband te beëindigen
 • de duur van het dienstverband
 • de leeftijd van de werknemer bij einde dienstverband
 • de wijze van functioneren van de werknemer
 • de door de werkgever bij de werknemer gewekte verwachtingen
 • de financiële positie van de werkgever
 • ingeval van een arbeidsconflict: pogingen van partijen om een oplossing te bereiken ter vermijding van een ontslag
 • bij arbeidsongeschiktheid zijn specifieke omstandigheden van belang:
  • de relatie tussen de arbeidsongeschiktheid en het werk
  • de verwijtbaarheid van de werkgever ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid
  • de aard, de duur en de mate van de arbeidsongeschiktheid (kansen op (volledig) herstel)
  • de opstelling van de werkgever ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid, met name voor  wat betreft de re-integratie
  • de inspanningen van de werknemer ten behoeve van zijn re-integratie
  • de geboden financiële compensatie tijdens de arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld
  aanvulling loon, lengte van het dienstverband na intreden arbeidsongeschiktheid

2. Ander (passend) werk

 • de inspanningen van de werkgever en de werknemer om binnen de onderneming van de werkgever ander (passend) werk te vinden (bijvoorbeeld door om- of bijscholing)
 • flexibiliteit van de werkgever/werknemer
 • de kansen van de werknemer op het vinden van ander (passend) werk (waarbij opleiding, arbeidsverleden, leeftijd, arbeidsongeschiktheid en medische beperkingen een rol kunnen spelen)
 • de inspanningen van de werknemer om elders (passend) werk te vinden (bijvoorbeeld outplacement)
 • vrijstelling van werkzaamheden gedurende de (opzeg)termijn

3. Financiële gevolgen van een opzegging

 • de financiële positie waarin de werknemer is komen te verkeren, waarbij van belang kunnen zijn eventuele inkomsten op grond van sociale wetgeving en eventuele pensioenschade

4. Getroffen voorzieningen en financiële compensatie

 • reeds aangeboden/betaalde vergoeding
 • vooraf individueel overeengekomen afvloeiingsregeling
 • sociaal plan (eenzijdig opgesteld of overeengekomen met vakorganisaties of ondernemingsraad).

Als de rechter tot de conclusie komt dat de opzegging inderdaad kennelijk onredelijk is, komt de vraag aan de orde of de ontslagene recht heeft op een schadevergoeding.

*Bron: LJN BJ1644, Gerechtshof Amsterdam

Door mr. Ingrid Kooijman 

Meer over ontslag»

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Harrie Pinxten op

  ls, Ik ben bijna 2 jaar ziek heb in deze periode 5 weken gewerkt, maar mijn baas heeft mij ziek gehouden. Ik werk al 33 jaar bij dit bedrijf ben bijna 62. en beland straks in de wia. Wat kan ik het beste doen.
  m.v.g. Harrie Pinxten