Geldig ontslag op staande voet kan niet tegelijkertijd kennelijk onredelijk zijn

1

Als een werknemer terecht, en dus rechtsgeldig op staande voet is ontslagen, kan dat ontslag niet ook nog eens kennelijk onredelijk zijn vanwege de financiële gevolgen voor de werknemer. Die twee gaan niet samen.

De situatie

Een leidinggevende van een productieploeg heeft samen met zijn echtgenote de zorg voor twee ernstig gehandicapte kinderen. De werkgever probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de moeilijke thuissituatie, maar toch ontstaat er een conflict over het opnemen van zorgverlof. Als de werknemer de personeelsfunctionaris ernstig bedreigt, wordt hij op staande voet ontslagen. De werkgever houdt meteen één maandsalaris in op de eindafrekening als gefixeerde schadevergoeding. Daardoor krijgt de werknemer over de laatste maand in het geheel geen salaris uitbetaald.

Bij de kantonrechter

De werknemer vindt dat het ontslag kennelijk onredelijk is, ofwel onregelmatig is, en eist een schadevergoeding.

De kantonrechter vindt dat het ontslag terecht is gegeven, maar dat het door de directe financiële gevolgen ook kennelijk onredelijk is tegenover de werknemer. De werkgever heeft, door meteen een maandsalaris in te houden, een grens van moraal en fatsoen overtreden. De werknemer krijgt een schadevergoeding van € 9.000, ongeveer drie maandsalarissen.

In hoger beroep

De werkgever gaat in hoger beroep en stelt dat een terecht gegeven ontslag op staande voet niet tegelijkertijd kennelijk onredelijk kan zijn. De werkgever wil dat het vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd en wil de betaalde schadevergoeding terug.

Het oordeel

Het Hof vindt het gedrag van de werknemer volstrekt ontoelaatbaar, zelfs als de omstandigheden worden mee gewogen zoals het onberispelijke 13-jarige dienstverband, de moeilijke thuissituatie en de leeftijd van de werknemer. Er was een dringende reden voor het ontslag. En een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet kan niet tegelijkertijd een kennelijk onredelijk ontslag zijn.
Het Hof vernietigt daarom het vonnis van de kantonrechter en de werknemer moet het bedrag dat hij op grond van dat vonnis heeft ontvangen, terugbetalen aan de werkgever.

LJN BM9431
Gerechtshof s-Gravenhage
Ontslag op staande voet
Hoger beroep
4 mei 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jan van der Zanden op

    Dit roept wederom de vraag op: hoe vaak worden uitspraken van kantonrechters teruggedraaid door gerechtshoven? Heeft iemand daar cijfers over?