Geen wachtgeld naast ontbindingsvergoeding

0

Een werknemer die al een ontbindingsvergoeding heeft gekregen, maakt terecht aanspraak op een wachtgeldregeling. Maar hij bereikt er niet veel mee want ontbindingsvergoeding van bijna € 125.000 wordt eerst van het wachtgeld afgetrokken.

De situatie
Een ambtenaar werkt sinds 1979 bij een gemeentelijk Woningbedrijf. In 1993 wordt het bedrijf met de werknemers overgenomen. De cao ‘voor personeel in dienst van woningkorporaties’ is van toepassing. In 2005 is nog met een andere stichting gefuseerd.

Ontbonden
In 2007 is de arbeidsovereenkomst van de ambtenaar, onder toekenning van een brutovergoeding van € 122.375, door de kantonrechter ontbonden. De vergoeding dient als aanvulling op toekomstige inkomsten.
In de cao die bij het einde van de arbeidsovereenkomst van toepassing was, staat dat de werknemer bij onvrijwillig ontslag de eerste drie maanden recht heeft op aanvulling van zijn WW-uitkering tot 80% van zijn laatstverdiende nettosalaris. In de arbeidsovereenkomst staat dat de werkgever bij onvrijwillig ontslag het nieuwe inkomen aanvult volgens de Wachtgeldverordening Hilversum.

‘Onredelijk’
De werknemer maakt aanspraak op de wachtgelduitkering maar de werkgever vindt het onredelijk dat de werknemer naast de ruime ontbindingsvergoeding ook nog wachtgeld verlangt. De werknemer stelt dat de afwijkende regeling die destijds expliciet is opgenomen vanwege de verslechterende arbeidsvoorwaarden, nu moet worden nagekomen.

Bij de kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van 2 verschillende bepalingen. De bepaling in de arbeidsovereenkomst moet beschouwd worden als een afvloeiingsregeling en als een expliciete afwijking van de suppletieregeling bij onvrijwillig ontslag uit de cao. Nakoming van de wachtgeldregeling is aanvaardbaar en niet onredelijk, oordeelt de kantonrechter.  Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk omdat de werknemer dat nog niet heeft berekend.

Hoger beroep
De werkgever blijft bij zijn standpunt en stelt dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geen rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de rechter bij ontbinding een vergoeding zou toekennen naast de afvloeiingsregeling. De werkgever vindt dat de werknemer probeert van twee walletjes te eten. De werknemer betwist dit en stelt dat het risico voor de situatie bij de werkgever ligt.

Het oordeel
Het hof oordeelt dat de werknemer tot op zekere hoogte gelijk heeft. Hij kan in principe aanspraak maken op beide regelingen. De wachtgeldregeling is een suppletieregeling waarop inkomsten uit of in verband met arbeid in mindering moeten worden gebracht.

De toegekende ontbindingsvergoeding is een vergoeding naar billijkheid die de gevolgen van het ontslag moet verzachten. Die is daarom aan te merken als inkomen in verband met arbeid. Dit betekent dat de werknemer wel aanspraak heeft op wachtgeld, maar dat de toegekende ontbindingsvergoeding van € 122.375 daarop in mindering moet worden gebracht.

Het hof stelt uiteindelijk de werknemer in het gelijk maar het heeft waarschijnlijk geen grote financiële gevolgen voor de werkgever.
LJN BP7922 / JAR 2011/105
Gerechtshof Amsterdam
Wachtgeld en ontbindingsvergoeding
Hoger beroep
15 maart 2011

Auteur: Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.