Geen ontslagvergoeding, wel dividend: kennelijk onredelijk ontslag

0

Een bedrijf dat financiële en economische teruggang voorziet, hoort als goed werkgever voorzieningen te treffen voor eventueel af te vloeien werknemers. Laat het bedrijf dit na, dan kan een ontslag met toestemming van het CWI toch kennelijk onredelijk zijn. Zeker als de werknemer geen vergoeding mee krijgt en de werkgever recent nog forse dividenduitkeringen heeft gedaan.

De situatie

Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met zijn chef productie met toestemming van het CWI opgezegd wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De werkgever heeft de chef geen ontslagvergoeding meegegeven. De werknemer hoefde in de laatste anderhalve maand voor het einde van zijn arbeidsovereenkomst niet meer te werken.

De vraag

De chef productie vindt het ontslag kennelijk onredelijk. Hij zou waarschijnlijk niet snel weer een baan vinden gezien zijn leeftijd, zijn eenzijdige werkervaring, zijn beperkte opleiding en de slechte marktsituatie in de branche. De werkgever had hem een vergoeding mee moeten geven om het leed van het ontslag te verzachten. De werkgever zegt dat een vergoeding niet mogelijk is gezien de slechte financiële situatie van het bedrijf. De inkomensschade van de chef productie is ook beperkt  omdat hij al snel weer een andere baan heeft gevonden. De werkgever wil ook een eventuele precedent werking naar zes andere ontslagen medewerkers voorkomen.

Het oordeel

De kantonrechter geeft aan dat de kennelijke onredelijkheid van het ontslag beoordeeld moet worden naar de situatie op het moment van het ontslag. Dat de werknemer al weer een baan heeft mag daarin dan niet mee tellen. De vrijstelling van werk in de laatste anderhalve maand van de arbeidsovereenkomst is volgens de kantonrechter geen passende vergoeding. De slechte financiële situatie van het bedrijf is onvoldoende onderbouwd. De werkgever heeft in 2006 en 2007 forse dividenden uitgekeerd aan een aandeelhouder die alle aandelen bezit. Volgens de werkgever ging het hier om een aflossing van een schuld maar dat is onvoldoende aangetoond. Door wel dividenduitkeringen te doen en geen voorziening voor eventueel af te vloeien werknemers te treffen, heeft de werkgever zich niet als goed werkgever gedragen. Het ontslag wordt als kennelijk onredelijk beschouwd en de werkgever moet een schadevergoeding betalen.

Kennelijk onredelijk ontslag

Een ontslag kan op grond van artikel 7:681 BW kennelijk onredelijk zijn als de gevolgen van het ontslag voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met de het belang van de werkgever. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de voorzieningen die voor de werknemer zijn getroffen, zoals een schadevergoeding of een outplacementtraject, en de mogelijkheden om nieuw werk te vinden. De rechter kan in zo’n geval een schadevergoeding toekennen. Voor de hoogte van deze schadevergoeding bestaan geen vaststaande criteria. In minder dan de helft van de gevallen sluit de rechter aan bij de kantonrechtersformule. Maar in het onderhavige arrest deed de rechter dat niet, vanwege het verschillende karakter van een ontbindingsprocedure via de kantonrechter en een ontslagprocedure via het UWV (voorheen CWI).

Bron: LJN BH7726
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 25-03-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.