Geen ontslag op bedrijfseconomische gronden bij deeltijd-WW

0

Het feit dat alle medewerkers in het bedrijf deeltijd-WW krijgen, is op zich geen reden om een ontslagverzoek op bedrijfseconomische gronden voor een van de medewerkers te honoreren. Zeker niet als het positieve financieel effect van de deeltijd-WW niet is meegenomen in de cijfers.

 

De situatie

Een detacheerder vraagt voor een van de tien medewerkers ontslag op bedrijfseconomische gronden aan. De aanvraag heeft volgens de werkgever niets te maken met het feit dat deze medewerker arbeidsongeschikt is. De medewerkster heeft reumatologische klachten en heeft een andere functie gekregen. Kort nadat  het UWV bepaalt dat dit geen passende functie is, dient de werkgever het ontslagverzoek in.

Het oordeel

De kantonrechter onderzoekt eerst of er sprake is van een opzegverbod wegens ziekte. Dit verbod is bedoeld om een zieke werknemer te vrijwaren van de psychische druk van ontslag tijdens ziekte en  gericht op het feit dat een zieke werknemer wellicht minder goed in staat is verweer te voeren tijdens een procedure.

De kantonrechter acht het aannemelijk dat er wel enig verband is tussen de opzegging ende ziekte, omdat het ontslagverzoek zo kort na het oordeel van het UWV is ingediend. Daarnaast heeft het bedrijf slechts een van de tien functie laten vervallen, zonder dat er aan die beslissing een een reorganisatieplan ten grondslag lag. Er zijn ook geen gegevens dat juist in de branche waar de werknemer gedetacheerd wordt, een terugloop is te zien. De aangeleverde cijfers geven überhaupt geen beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast gaat het om een detacheerder. Bij zo´n bedrijf is het effect van een zieke medewerker meteen voelbaar in de omzet. Juist daarom mogen er aan de ziekte niet te snel gevolgen verbonden worden. Dat de werkgever geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had, is dan ook voor rekening van de werkgever.  De kantonrechter wijst het verzoek af.

Bron: LJN BJ3794
Rechtbank Rotterdam
Procedure: eerste aanleg  enkelvoudig
Datum: 18 juni 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.