Evaluatie WWZ: de knelpunten

5

Er is veel discussie geweest over de WWZ. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou met de komst van deze wet het ontslagrecht duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper worden. Arbeidsjurist Maarten van Gelderen geeft de stand van zaken van de knelpunten.

Tijdens zijn evaluatie van de WWZ in het HR-Journaal bespreekt arbeidsjurist Maarten van Gelderen een aantal knelpunten van de WWZ, die ook zo door minister Asscher benoemt zijn. Per knelpunt geeft Van Gelderen de stand van zaken:

 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: voor met name kleine werkgevers is het lastig om iemand (wettelijk vastgesteld) 103 weken door te betalen tijdens ziekte. Gevolg hiervan is dat deze werkgevers mensen niet in vaste dienst nemen, omdat de kosten voor een kleine werkgever te hoog worden wanneer iemand langdurig ziek is. Dit discussiepunt is bij de SER aan de kaak gesteld, voor de zomer komt de SER hierop terug met een advies.
 • Asscher heeft aangekondigd dat er een ruimere ketenreling komt voor seizoensarbeid. In plaats van zes maanden tussenpoos na 3 contracten, mag er in de cao geregeld worden dat er een tussenpoos van drie maanden komt. Dit gaat om functies die maar negen maanden per jaar kunnen worden verricht. (ingangsdatum 1 juli 2016)
 • Daarnaast komt er geen transitievergoeding bij vervangende regeling in de cao. Momenteel kan een werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om bij bedrijfseconomische redenen in de cao een voorziening op te nemen waarvan de (gekapitaliseerde) waarde niet gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding waar de individuele werknemer recht op zou hebben gehad. (ingangsdagum 1 januari 2018)
 • Wanneer een werknemer twee jaar ziek is en een werkgever het dienstverband wil beëindigen, moet er eigenlijk alsnog een transitievergoeding uitgekeerd worden. Veel werkgevers zijn het hier niet mee eens, daarom houden zij vaak een slapend dienstverband om de transitievergoeding te ontwijken. Minister Asscher wil daar vanaf en biedt werkgevers een compensatie aan vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor de extra kosten. (ingangsdatum 1 januari 2018). Doordat de ingangsdatum nog even op zich laat wachten lijkt deze regeling op korte termijn een averechts effect te hebben. Meer en meer werkgevers gaan een slapend dienstverband aan omdat de vergoeding nog op zich laat wachten. Er moet nog gekeken worden of Asscher mogelijkheden ziet om deze ingangsdatum te versnellen.
Lees meer over:

Over Auteur

Sharon Schevers was redacteur van XpertHR Actueel. Niet alleen in tekst, maar ook door het maken van infographics behandelt zij diverse HR-onderwerpen. Sharon is momenteel niet meer werkzaam voor XpertHR Actueel.

5 reacties

 1. Jan Onderwater op

  Zo'n linkse figuur als Asscher zit verkeerd op deze post. Is alleen maar in de weer voor de zielige werknemer en hij vergeet de MKB melkkoe die onbeperkt leeg gemolken kan worden, voor de meeste belastingcenten zorgt en de banenmotor WAS ! Door toedoen val allerlei linkse maatregelen in samenspraak met de achterlijke Federatie Niksnut Volgelingen (fnv) is het helemaal mis gegaan. Daarom staat het MKB met de hakken in het zand en laat zich niet ringeloren door een minister die er niets van snapt. Banen komen er alleen door verlichting van regels, wetten, risico's en verantwoordelijkheden en niet door allerlei verzwaringen en extra kosten. Snappen ze dat nou niet in Den Haag of zijn ze gewoon te stom??

 2. Gerard Steverink op

  Opnieuw komt dit kabinet met lapmiddelen om een slechte wet te compenseren. Dat is typisch dit kabinet. Maak een goede wet waarin alle omstandigheden worden meegenomen. Twee jaar een zieke werknemer doorbetalen en mogelijk ook nog 12 jaar erna is een beleid dat nergens op slaat. De regering doet naar mijn mening helemaal niets aan een goed functionerend arbeidsmarktbeleid. Maar ook de werkgevers en werknemersorganisaties laten het afweten. De werkgevers door de pay roll constructies en de tijdelijke dienstverbanden en de werknemersorganisaties door volgend te zijn en geen vuist te maken. En het is eenvoudig te maken. Ja werkelijk.

 3. @ dhr Onderwater. Jammer dat u van dit zo belangrijke issue voor zowel werkgevers als werknemers een links-rechts verhaal maakt. Daarbij voor het gemak er aan voorbij gaand dat er sprake is van een coalitie waarin de VVD toch echt vertegenwoordigd is!
  Helaas is den Haag nooit al te snel met het toegeven van eigen fouten. Anders had men mn de transitievergoeding na ontslag bij einde wachttijd allang gecorrigeerd. Immers: iedere grond hiervoor ontbreekt.

 4. rijt van rijt op

  Maak van werken een plicht en een recht! Geen wwz geen uitkering fatsoenlijk loon. Verschil tussen arm en rijk kleiner. Alles heeft marktwerking en prijzen zijn besproken en bedongen. Berekend en middels kartel bewaakt. Maar loon kent geen marktwerking! Het is altijd onvoldoende om de kosten te dekken!