Effecten Wet Werk en Zekerheid onzeker

0

De Wet Werk en Zekerheid berust op een aantal twijfelachtige aannames die niet feitelijk zijn onderbouwd. Dat schrijven Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de UvA en Carsten de Dreu, hoogleraar psychologie aan de UvA in de Volkskrant.

De hoogleraren zetten vraagtekens bij diverse onderdelen van de wet. ‘Onze regering start dus vanaf 1 januari één groot experiment met werkgevers en werknemers, waarvan de effecten niet vooraf zijn onderzocht,’ aldus de wetenschappers.

Zo betwijfelen Nauta en De Dreu of bedrijven eerder mensen in vaste dienst zullen nemen omdat de ontslagvergoeding fors wordt versoberd. ‘Hoe weet Asscher dat er een oorzakelijk verband is tussen de hoog- te van de ontslagvergoeding en de aantallen mensen in vaste dienst? Dat een lagere ontslagvergoeding bepaalt dat iemand sneller een vast contract krijgt, is nogal een aanname.’

‘Alvorens de Wet werk en zekerheid in te voeren zou de regering diverse scenario’s op kleine schaal moeten toetsen en evalueren. Pas dan kan zij bepalen welk scenario het overkoepelende doel van de wet het best dient. Pas dan maakt ze wetten en regelgeving die uitpakken zoals bedoeld. Want zoals het nu gaat, laat de regering zien weinig te leren van eerdere fouten,’ besluiten de hoogleraren.

Bron:Volkskrant

Lees ook: Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij

Lees meer over:

Over Auteur