Duizenden banen weg in speciaal onderwijs

1

Door de bezuinigingen in het passend onderwijs dreigt voor ruim 5000 leraren en begeleiders ontslag.

Dat kan lager uitvallen als schoolbesturen erin slagen het aantal medewerkers op andere manieren terug te brengen, zoals natuurlijk verloop of minder inhuur.

Dat blijkt uit een inventarisatie onder scholen waar speciaal onderwijs wordt geboden aan kinderen die extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een handicap of gedragsproblemen. Het dreigende ontslag is het gevolg van het kabinetsbesluit 300 miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. Eerder was wel al toegezegd de bezuiniging later door te voeren.

Van Bijsterveldt heeft nu met onderwijsorganisaties afspraken gemaakt om de personele gevolgen van de bezuiniging zoveel mogelijk te beperken. Daarin gaat het onder meer om het begeleiden van ontslagen medewerkers naar ander werk. De hoop is het aantal ontslagen zo op maximaal 3500 te houden.

Hoewel de cijfers over het dreigend ontslag lager uitvallen dan aanvankelijk gedacht, eisten oppositiepartijen in de Tweede Kamer donderdag met spoed uitleg van Van Bijsterveldt. PvdA en D66 wezen erop dat met een lerarentekort de komende jaren nu niet goede mensen voor het onderwijs verloren mogen gaan.

De AOb vertrouwt het cijfermateriaal niet en dreigde met een staking in het passend onderwijs.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Anton Verlaan op

    Ik betreur deze ontwikkeling ook al weet ik donders goed dat het huishoudboekje van de overheid op orde moet. Wat wil ik aangeven?

    Via mijn werk in de techniek sector ken ik enkele praktijkscholen waar jongeren door uitstekend onderwijs en goede begeleiding toch in een niveau 1 diploma weten te halen. goedwillende ondernemers weten met geduld hier vakmensen van te maken die later nog eens een niveau 2 MBO halen. Dat worden de vakmensen die we straks hard nodig hebben en die door hun belasting ook het huishoudboekje van de overheid opplussen.

    Door de bezuiniging zijn we dus onze eigen verdiencapaciteit aan het wegknippen. Daarnaast vallen dit soort jongeren dan in de onderklasse van de samenleving in plaats van actievere participatie.

    Geachte oppositie in de 2e kamer; het is aan u vragen te stellen aan onze minister!!