Directeuren en commissarissen willen soepeler ontslagrecht

7

Nederlandse directeuren en commissarissen zijn het niet eens met het huidige ontslagrecht.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 240 leden van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).

Volgens NCD-voorzitter Susanne Stolte is het een duidelijk signaal van de leden dat het huidige ontslagrecht een andere vorm moet krijgen. ‘Voor geen van beide partijen is het huidige ontslagrecht gunstig. Voor de werkgever is het kostbaar, tijdrovend en onduidelijk (ten aanzien van de kosten). Voor de werknemer betekent het een periode van onzekerheid en verlamming, terwijl hij al weet wat er gaat gebeuren.’

Versoepeling van ontslagrecht

Deze huidige regeling sluit niet meer aan bij de tijdsgeest en moet efficiënter vormgegeven worden, zegt Stolte. ‘Dat kan door werkgevers de mogelijkheid te bieden om op elk moment een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen, zonder bemoeienis van een overheidsinstantie. De rechter kan dan achteraf toetsen of de werkgever een ontslagvergoeding uit moet betalen aan de werknemer. Op deze manier wordt de arbeidsmarkt flexibeler en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om personeel aan te nemen.’

Bescherming werknemer

Daarbij gaat het er vooral om het proces te versnellen en te vereenvoudigen: ‘De bescherming van werknemers blijft overeind staan. Als een werkgever onrechtmatig handelt, kan de rechter alsnog ingrijpen. Bovendien zie ik nog steeds een standaard-ontslagvergoeding voor me (zoals de huidige kantonrechterformule). Waar we vanaf moeten is het hele vergunningentraject via UVW en/of kantonrechter alvorens tot ontslag over te kunnen gaan.’

Tijdsgeest

Volgens Stolte gaat het huidige ontslagrecht in tegen de tijdsgeest: ‘We zien de laatste decennia een verschuiving van collectieve verantwoordelijkheid (kerk, politiek) naar individuele verantwoordelijkheid. Als dat zo is in een samenleving, is het raar dat je afhankelijk bent van allerlei instanties om zoiets te regelen. Daarnaast zie je dat de hele arbeidsmarkt flexibeler wordt. Ik ben een optimist, ik weet zeker dat deze versoepeling de komende tien jaar geregeld wordt. Ik hoop alleen eerder.’

Minder regels

Het doel van het onderzoek was om te horen wat directeuren en commissarissen belangrijk vinden voor de bevordering van ondernemerschap in Nederland en hoe zij de huidige acties van het kabinet beoordelen. Wat het meest opvalt, is dat ruim 65% van de leden aangeeft dat de regeldruk het afgelopen jaar niet verminderd is. Bovendien is 67% van mening dat het aanvragen van een vergunning te veel tijd in beslag neemt. Het ondernemersbeleid van het kabinet is over het algemeen beoordeeld met een magere zes als rapportcijfer.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

7 reacties

 1. Richard Koopman op

  Neeee… Directeuren willen soepeler ontslagrecht.. werkelijk? Is de Paus Katholiek?

 2. Stijn Smulders op

  Volgens mij is het ontslag recht al voldoende versoepeld voor dit moment. Echter het effect daarvan is bijna nihil. Het risico ligt nu feitleijk bij de overheid en werknemer. Ik zie namelijk niet dat werkgevers sneller medewerkers aannemen. Aangezien zij nog steeds denken moeilijk van werknemers af te komen. Dit klopt al lang niet meer. Ik denk dat het eerder tijd is dat werkgevers eerst bij zichzelf gaan kijken voordat ze weer de bal bij overheid en werknemers leggen. Nederland heeft, op waarschijnlijk de UK na, het meest snelle ontslag mechanisme in de EU.

 3. Mee eens, je kunt het UWV en de Kantonrechter overigens natuurlijk ook nu negeren met een vaststellingsovereenkomst waarbij de basis ook de kantonrechtersformule is. Echter wanneer je niet tot een overeenkomst kunt komen moet de werkgever ook mijns inziens meer mogelijkheden krijgen zodat in het bedrijfsbelang zowel als voor werknemer sneller kan worden gehandeld.

 4. Het blijft voor mij een rare redenering dat je sneller mensen aanneemt als je makkelijker van mensen af kunt? Vooral nu met het krapper worden van de arbeidsmarkt zal de werkgever “harder moeten lopen” om aan nieuwe werknemers te komen.
  Daarnaast is de werkgever al helemaal niet meer afhankelijk van allerlei instantie. Sluit gewoon een vaststellingovk met de medewerker en dan hoef je niet via het UWV of kantonrechter.

 5. Frans Wuijts op

  ‘Deze huidige regeling sluit niet meer aan bij de tijdgeest’, zegt Stolle. Zij doelt dan op het zelfbeschikkingsrecht, de terugdringing van bemoeienis van overheids- en andere instanties. Een grotere zelfbeschikking geeft een grotere vrijheid. Op zichzelf is dit een integer streven indien het jezelf als individu betreft.
  Bij ontslaan van medewerkers gaat het om het zelfbeschikkingsrecht (lees ?macht?) over andermans leven. Het ligt voor de hand dat daartegen weerstand bestaat. Versoepelen van het ontslagrecht betekent een grotere vrijheid voor werkgevers. Het versterkt hun machtspositie. Met andere woorden: hier klinkt een versterkte nagalm van de slavernij. Dezelfde tendens zien we bij de verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 of 67 jaar, die de periode van relatieve onvrijheid van werknemers verlengt. Dit gezichtspunt horen we zelden in het debat over deze vraagstukken.
  De tendentie van versterking van de machtspositie van de ??n over de ander kunnen slechts worden doorbroken door de gedachten van dienstbaarheid en ontwikkeling.
  ?De financi?le sector moet dienstbaar worden aan de samenleving en het kortetermijndenken laten varen?, zei Herman Wijffels kortgeleden in Buitenhof. Kortetermijndenken betekent werken voor het eigen gewin, het eigen inkomen. Dat geldt voor zowel werkgevers als voor werknemers.
  Je kunt de gedachte van dienstbaarheid doortrekken naar alle bedrijven en laten gelden voor alle werkgevers en werknemers. Medewerkers stellen zich dienstbaar op ten opzichte van de doelstelling van het bedrijf: het voorzien in de behoeften van ?consumenten? van hun waren, diensten of professionele adviezen. Zij dragen bij aan deze ontwikkeling.
  Werkgevers worden dan (ook bij ontslag) dienstbaar aan de verdere (externe) ontwikkeling van hun medewerkers. Indien intern ontwikkeling is gestopt of verder niet mogelijk blijkt, dan scheiden de wegen. Daar hoort in beginsel geen ontslagvergoeding bij en zeker niet volgens een op het verleden gerichte kantonrechtersformule. Wel een toekomstgerichte, ontwikkelingsgerichte faciliteringsregeling ten behoeve van het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe werkkring. Met enige goede wil kan je daar samen zien uit te komen, zonder bemoeienis van overheden e.d.
  Ook dat kan je in de huidige tijdgeest beluisteren.

 6. schaduwfractielid op

  waarom wil de werkgever de recht die een werknemer heeft nog meer beperken. Laat de werkgever de rechten die gelden voor de werknemer: Arbo in het geheel.

 7. Sonia Henriquez op

  Ik vind het vrijgeven of de werkgever de macht te geven om werknemers te ontslaan is met vuur spelen. Ik hoop dat Nederland nu wakker wordt en dit niet laat gebeuren. Wat ik de laatste tijd heb gezien dat er veel oudere werknemers ontslagen worden omdat ze te duur zijn en dat ervoor in de plaats uitzendkrachten worden ingezet en als deze niet het werk kunnen leveren willen ze dezelfde werknemers als uitzendkrachten. Mijn vraag is hoe vaak kun je mensen ontslaan om de aandeelhouders content te houden.
  Nou de ontslagwet versoepelen wat een lachertje. Waarom niet de mensen op oproep. Hebben we een order hup aan treden mensen. Alles laten vallen en rennen voor de baas. Slavernij afgeschaft laat me niet lachen. Nog even en we wonen met zijn allen een schuur en wachten af dat ze ons komen halen om te werken.
  Hoe lang nog mensen.