Dief is vaak jonge mannelijke medewerker

0

Veel bedrijven hebben te maken met criminaliteit op de werkvloer. Daarbij gaat het vooral om diefstal van geld of goederen. De dader is meestal een man van onder de 40 die nog niet lang bij het bedrijf werkt. Twee derde van de daders heeft een positie onder het middenmanagement.

Dat beeld komt naar voren uit de tweejaarlijkse ‘Crime Survey 2014’ van accountantsbureau PwC. Van de bijna 900 bedrijven die meewerkten aan dit op het Nederlandse bedrijfsleven gerichte onderzoek, zei 73 procent in de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad met economische criminaliteit. De onderzoeksvragen werden gericht aan de experts op dit gebied binnen de deelnemende organisaties.

Geld, goederen, informatie
Diefstal van geld of goederen komt met 65 procent het vaakst voor, gevolgd door diefstal van informatie (27 procent), cybercriminaliteit (23), corruptie (21) en concurrentievervalsing (18 procent).

De dader
Uit het ‘daderprofiel’ blijkt dat het vaak (in 67 procent van de gevallen) gaat om relatief jonge mannen die nog niet lang bij het bedrijf werkzaam zijn en een positie hebben onder het middenmanagement. Dat is volgens PwC anders dan in voorgaande jaren, toen de interne dader vaak langer dan vijf jaar in dienst was en een hogere positie had, in het middenmanagement of hoger.

Vooral in winkels en logistiek
Diefstal van geld, goederen of fraude wordt het vaakst gerapporteerd door de detailhandel (80 procent), vervoer en opslag (88 procent) en de horeca (82 procent). Corruptie wordt vooral gemeld door de bouwnijverheid (56 procent), de industrie en overheidsdiensten. Diefstal van informatie lijkt vooral voor te komen in de financiële sector (44 procent). Cybercriminaliteit gebeurt vaak in de financiële sector (48 procent) en de informatie-en communicatie sector.

Preventieve maatregelen
Van de deelnemende bedrijven zegt bijna driekwart preventieve maatregelen te hebben genomen tegen diefstal en fraude. Dan gaat het om transparante richtlijnen, gedragscodes en een sanctiebeleid. Een kwart van de organisaties maakt gebruik van een complianceprogramma en 63 procent van de bedrijven biedt trainingen aan voor het eigen personeel.
Volgens PwC lijken bedrijven met een complianceprogramma en met trainingen juist vaker slachtoffer te worden van economische criminaliteit. Een mogelijke verklaring is dat deze bedrijven ook vaker economische criminaliteit detecteren. Criminaliteit komt namelijk zelden aan het licht door handhavende diensten, maar juist vaak door interne audit of interne tips. Eenderde deel van de criminaliteit wordt bij toeval ontdekt.

Lees ook:
Kwart mannen steelt van werkgever
Protocol ongewenst gedrag

Bron: PwC, Crime Survey 2014

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.