Deze 3 knelpunten WWZ gaat Asscher oplossen

0

Minister Asscher heeft een aantal voorstellen gedaan voor aanpassing van de Wet werk en zekerheid. In het HR-journaal bespreekt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelder de drie knelpunten in de WWZ die minister Asscher met zijn aanpassingen gaat oplossen.

1. Ketenregeling en seizoensarbeid

Met de aanpassing van minister Asscher kan in een cao de tussenpoos van zes maanden in de ketenregeling worden teruggebracht naar drie maanden. Dit geldt voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende hooguit negen maanden per jaar kunnen worden verricht. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelder illustreert dit met een voorbeeld: ‘Een werkgever die een strandtent exploiteert, heeft een seizoen van 1 maart tot 31 oktober en vervolgens is er 4 maanden geen werk. Volgens de aangepaste regeling van minister Asscher is het dan mogelijk om bij cao te zorgen dat die werknemers er 4 maanden tussenuit kunnen waarna de keten opnieuw begint.’

Aanpassingen ketenregeling seizoensarbeid
Minister Asscher heeft in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer een aantal voorstellen gedaan voor aanpassing van knelpunten in de Wet werk en zekerheid. Lees meer >>>

2. Geen transitievergoeding bij vervangende cao-regeling

Op dit moment kan een werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Dat levert in de praktijk problemen op, legt Van Gelder uit: ‘De waarde van deze voorziening moet gelijk zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad. Maar hoe meet je dat, bijvoorbeeld als het gaat om het mobiliteitscentrum? Hoe toon je als werkgever aan dat zo’n voorziening gelijk staat aan de transitievergoeding.’ Daarom zorgt Asscher dat er een mogelijkheid komt om in de cao te regelen dat er bij bedrijfseconomische ontslag een voorziening komt in plaats van de transitievergoeding, ook als die niet gelijkwaardig is. Van Gelder: ‘Als de cao zegt wij spreken af met elkaar dat er bij bedrijfseconomisch ontslag een bepaalde voorziening is, dan heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding.’

Transitievergoeding

Minister Asscher komt met een regeling om de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid aan werkgevers te vergoeden. Lees meer >>>

3. Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

‘De transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is voor veel werkgevers een van de knelpunten. Een daarmee samenhangend probleem zijn de spookdienstverbanden, want veel werkgevers willen na twee jaar geen ontslag aanvragen omdat ze dan een transitievergoeding moeten betalen’, legt Van Gelder uit. Om dit probleem op te lossen gaat minister Asscher een regeling treffen die zorgt dat de werkgever gecompenseerd wordt voor de transitievergoeding vanuit het Awf. Van Gelder: ‘Dat betekent overigens wel dat de premies voor alle werkgevers in heel Nederland daarvoor omhoog gaan.’

Verwachte ingangsdatum: 1 januari 2018. Mogelijk zal deze regeling met terugwerkende kracht ingaan.

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.