Detacheringsperiode telt niet mee bij berekening ontbindingsvergoeding

0

Een detacheringsperiode van een half jaar vanuit een andere organisatie bedoeld als proefperiode, telt in deze zaak niet mee als dienstverband voor het berekenen van de ontbindingsvergoeding.

De situatie

De werknemer is in dienst als hoofd horeca bij zwembad de Boetzelaer. Daarvoor werkte hij als ambtenaar in de functie van hoofd huishoudelijke dienst bij de gemeente. Na gemeentelijke herindeling en herindeling van de facilitaire dienst kon de werknemer zijn draai niet meer vinden. In december 2006 wordt hij daarom door de gemeente voor een proefperiode van een half jaar gedetacheerd bij het zwembad. Het streven is om daar per 1 juni 2007 in dienst te treden. Dit is uitgesteld in verband met een privatiseringskwestie. De werknemer is uiteindelijk per 1 januari 2008 in dienst getreden. Volgens de werkgever functioneerde de werknemer niet goed vanaf 2008. In functioneringsgesprekken en in de wekelijkse overleggen met de directeur is hij daar diverse malen op aangesproken. Toen een aantal medewerkers dreigden ontslag te nemen en een medewerker zich ziek meldde vanwege het disfunctioneren van de werknemer, is hij vervroegd met vakantie gestuurd. Een commissie van wijze mannen heeft tijdens deze vakantie de zaak onderzocht en geconcludeerd dat er geen vertrouwen meer was in de werknemer. De partijen zijn in overleg gegaan over beëindiging van de overeenkomst maar zijn daar niet uit gekomen. De werkgever verzoekt nu om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Het oordeel

De kantonrechter wijst het verzoek toe. De verhoudingen zijn dusdanig verstoord dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. Geen van beide partijen is in overwegende mate een verwijt te maken. De werkgever heeft zich voldoende ingespannen, onder andere door het functioneren diverse malen te bespreken en ook concreet aan te geven hoe de werknemer zijn functioneren kon verbeteren. De werknemer heeft zich van zijn kant ook ingespannen om als hoofd horeca goed te functioneren.

Bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding rijst de vraag wat de datum van indiensttreding is. Telt de detacheringsperiode mee? En de periode dat de werknemer als ambtenaar werkte? De werknemer is van mening dat die laatste periode (vanaf 1982) ook  meetelt. Dat baseert hij op het sociaal plan van gemeente voor medewerkers die per 1 september 2007 in dienst zijn bij de gemeente en werken bij het zwembad.

Detacheringsperiode

De kantonrechter oordeelt dat 1 juni 2007 geldt als indiensttredingsdatum voor het berekenen van de ontslagvergoeding. Het zwembad is een zelfstandig rechtspersoon en de werknemer is heel ander werk gaan doen dan hij bij de gemeente deed. Op basis daarvan kan het zwembad niet als opvolgend werkgever worden beschouwd.

Uit een brief blijkt dat het de bedoeling was dat de werknemer per 1 juni 2007 in dienst zou treden en dat zijn aanstelling als ambtenaar zou eindigen. Dat dat later is geworden door de privatiseringskwestie, maakt voor de bepaling van de vergoeding in deze procedure geen verschil.

De kantonrechter wijst om dezelfde reden de aanspraak op toepassing van het sociaal plan af.
De werknemer krijgt een vergoeding mee die ongeveer overeenkomt met de kantonrechtersformule met toepassing van C=1.

LJN BK7581
Kantonrechter Den Haag
Ontbindingsprocedure,
15 oktober 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.