De opmerkelijkste ontslagzaken van 2011

0

In 2011 waren er onder de tienduizenden ontslagdossiers die door de Nederlandse kantonrechters en het UWV Werkbedrijf zijn behandeld weer een aantal ontslagzaken die het predikaat bijzonder, vreemd of zelfs bizar verdienen.

Ook dit jaar hebben de arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl een selectie gemaakt uit alle gepubliceerde ontslagzaken van 2011 en de tien opmerkelijkste zaken op een rij gezet.

Index
1. Werknemer eist 4,7 miljoen euro na 22 dagen werken
2. Kok mag niet ontslagen worden wegens deelname aan pornofilm
3. Werknemer overlijdt drie uur voor ontslagdatum en krijgt toch ontslagvergoeding
4. Blackberry en iPad leiden tot hogere ontslagvergoeding
5. Werknemer moet 10.000 euro boete betalen voor accepteren van relatie via LinkedIn
6. Rechter noemt ontslagvergoeding van 1,5 miljoen euro belachelijk
7. Werknemer vergelijkt haar baas met Bijbelse Pilatus en wordt ontslagen
8. Werknemer van CBR veroorzaakt onder invloed van alcohol verkeersongeluk
9. Werknemer stuurt bedreigend sms-je naar baas en wordt ontslagen
10. Werknemer verweert zich tegen ontslag met voodoo

1. Werknemer eist 4,7 miljoen euro na 22 dagen werken
Een hoge functionaris van een bekende fabrikant in navigatiesystemen kwam kort na zijn aanstelling in conflict met de CEO van het bedrijf. De werknemer claimde een ontslagvergoeding en uitbetaling van 6.000 optierechten met een totale waarde van 4,7 miljoen euro.
Het verweer van de werkgever dat een dergelijk bedrag in geen verhouding staat tot de ultrakorte duur van het dienstverband werd door de rechter verworpen. Omdat de exacte waarde van de opties nader onderzocht moest worden, kende de rechter de werknemer voorlopig ‘slechts’ een half miljoen euro toe met de opmerking dat in een uitgebreidere procedure onderzocht zou moeten worden of de werknemer uiteindelijk recht zou hebben op de door hem geclaimde 4,7 miljoen euro.
Terug naar index »

2. Kok mag niet ontslagen worden wegens deelname aan pornofilm
Een vrouwelijke leerling-kok treedt in dienst bij een familiehotel met landelijke bekendheid. In haar vrije tijd werkt zij mee aan een erotische film die tegen betaling toegankelijk is op een erotische website.
Het hotel ontslaat de werkneemster op staande voet met een beroep op reputatieschade en het schenden van de huisregels. De rechter draait dit ontslag terug nu de opname van de pornofilm zich heeft afgespeeld in de vrije tijd van de werkneemster en zij bovendien bij haar werkzaamheden op geen enkele wijze contact met de gasten van het hotel heeft.
Terug naar index »

3. Werknemer overlijdt drie uur voor ontslagdatum en krijgt toch ontslagvergoeding
Een werknemer van vijftig jaar laat zijn werkgever na een dienstverband van dertig jaar weten dat hij vanwege zijn slechte gezondheid in aanmerking wil komen voor een zogenaamde vrijwillige vertrekregeling. De werkgever gaat hiermee akkoord en partijen spreken af dat het dienstverband eindigt per 1 maart en onder toekenning van een ontslagvergoeding van ruim 70.000 euro.
Door een speling van het lot komt de werknemer de avond voorafgaand aan 1 maart om 21.00 uur te overlijden, drie uren vóór de afgesproken ontslagdatum. Volgens een wettelijke bepaling eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch op het tijdstip van overlijden.
De werkgever weigert vervolgens om de afgesproken ontslagvergoeding aan de erfgenamen over te maken. Als zij vervolgens de rechter inschakelen wordt de werkgever alsnog verplicht om de vergoeding uit te betalen. Volgens de rechter doet het overlijden van de werknemer niets af aan de contractuele betalingsverplichting van de werkgever.
Terug naar index »

4. Blackberry en iPad leiden tot hogere ontslagvergoeding
Een groothandel wilde afscheid nemen van haar marketing manager die voor 9.375 euro bruto per maand op de loonlijst staat. Volgens de werkgever zou de manager disfunctioneren.
Volgens de rechter was de werknemer slechts eenmaal tijdens een gesprek op zijn functioneren aangesproken. De rechter kende de werknemer een flinke ontslagvergoeding toe en voerde hier een aantal opvallende argumenten voor aan. Zo oordeelde de rechter dat de werknemer op zijn eigen naam contracten had afgesloten voor een Blackberry en een iPad terwijl deze middelen voor hem privé veel te duur zijn.
Terug naar index »

5. Werknemer moet 10.000 euro boete betalen voor accepteren van relatie via LinkedIn
Een sales director van een softwarebedrijf kwam bij zijn ontslag een relatiebeding overeen. Zoals gebruikelijk werd aan dit beding een boetebepaling gekoppeld waarin stond dat de werknemer bij overtreding van het relatiebeding 10.000 euro boete aan zijn ex-werkgever moest betalen.
Na enige tijd betrapte de ex-werkgever zijn voormalig werknemer op LinkedIn nadat hij net een verzoek accepteerde van een relatie om toegelaten te worden tot zijn netwerk. Het accepteren van een dergelijk LinkedIn verzoek leverde volgens de rechter een schending van het relatiebeding op. De werknemer werd veroordeeld tot het betalen van de contractuele boete van 10.000 euro.
Terug naar index »

6. Rechter noemt ontslagvergoeding van 1,5 miljoen euro belachelijk
Een medewerker van een bank krijgt binnen een jaar te horen dat de bank zijn arbeidscontract weer wil beëindigen. Met een beroep op de ‘golden parachute’ in zijn contract claimt de werknemer een ontslagvergoeding van 1,5 miljoen euro.
Volgens de kantonrechter is een ontslagvergoeding van een dergelijke omvang belachelijk en krijgt de werknemer ‘slechts’ een vergoeding van 250.000 euro mee. De werknemer gaat echter in hoger beroep en wordt door het gerechtshof alsnog in het gelijk gesteld. Volgens het gerechtshof moet de bank alsnog een aanvullend bedrag van 1,25 miljoen euro uitbetalen.
Terug naar index »

7. Werknemer vergelijkt haar baas met Bijbelse Pilatus en wordt ontslagen
Een werkneemster met een christelijke achtergrond raakt verbolgen over een in haar ogen onterechte slechte beoordeling. In een brief beschuldigt zij haar leidinggevende van het spelen van politieke spelletjes, oneerlijkheid en vergelijkt zij haar baas met de man die Jezus liet kruisigen: Pilatus.
De zaak kwam voor de rechter die de vrouw verweet dat zij haar leidinggevende op zijn privé adres had aangeschreven. Ook de verwijzing naar de Bijbelteksten keurde de rechter af. Hij ontbond het arbeidscontract en kende de vrouw een ontslagvergoeding toe die ongeveer 1/3 bedroeg van hetgeen in die situatie normaal zou zijn geweest.
Terug naar index »

8. Werknemer van CBR veroorzaakt onder invloed van alcohol verkeersongeluk 
Een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen veroorzaakt in privétijd onder invloed van alcohol een verkeersongeval en wordt door zijn werkgever op staande voet ontslagen.
De werknemer verweert zich met de stelling dat het ongeval in privétijd heeft plaatsgevonden. Ook beweert hij op de dag van het ongeval niets te hebben gedronken. Zijn alcoholpromillage zou veroorzaakt kunnen zijn door zijn medicatie tegen hoge bloeddruk.
De kantonrechter acht het verhaal van de werknemer bijzonder ongeloofwaardig. Volgens een proces-verbaal van de politie was er sprake van hoog alcoholpromillage en heeft de werknemer tot tweemaal toe geweigerd mee te werken aan een bloedproef. Juist vanuit zijn functie had van de werknemer een hoge integriteit verwacht mogen worden op het gebied van verkeersdeelname. Het ontslag op staande voet is gerechtvaardigd.
Terug naar index »

9. Werknemer stuurt bedreigend sms-je naar baas en wordt ontslagen
Een directeur van een fabrikant in biologische maaltijden voelt zich ten onrechte bekritiseerd door de oprichter van het bedrijf. Tijdens een aandeelhoudersvergadering krijgt de directeur te horen dat zijn arbeidscontract beëindigd gaat worden.
Enkele weken later komt de directeur een van de aandeelhouders in een café tegen. Hij stuurt hem diezelfde avond een sms-bericht met de volgende tekst:
“Laat vanavond een waarschuwing voor jullie zijn. Jij moet net als dat dikke varken in Haaksbergen je levenlang achterom blijven kijken. Jullie gaan eraan! Ik maak jullie af!”
De directeur wordt op staande voet ontslagen. Terecht, zo oordeelt de rechter achteraf. Het verweer van de directeur dat hij sinds de ontslagaanzegging aan spanningsklachten leed en op de bewuste avond bij hem de stoppen zijn doorgeslagen wordt door de rechter van tafel geveegd.
Terug naar index »

10. Werknemer verweert zich tegen ontslag met voodoo
Een werknemer die sinds 1985 in dienst is bij een postkantoor verstrekt een jaar lang op grote schaal gegevens van rekeninghouders aan een hem onbekende Nigeriaanse man die regelmatig bij de werknemer aan de balie staat.
De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet. De werknemer verweert zich met een opmerkelijk argument: hij beweert dat de Nigeriaanse man hem met behulp van voodoo zover heeft gekregen om hem de gegevens van rekeninghouders af te geven. Een verklaring van de psychiater van de werknemer bevestigt dat de werknemer oprecht gelooft in bovennatuurlijke magische beïnvloeding.
De rechter hoort het allemaal nuchter aan en concludeert dat de werkgever terecht tot ontslag op staande voet is overgegaan.
Terug naar index »

Maarten van Gelderen is initiatiefnemer van de Ontslaglijn en de website Ontslag.nl

Zie ook:
> De opmerkelijkste ontslagzaken van 2010
> Ontslag

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.