D66 komt met initiatiefwet ander ontslagrecht

2

Oppositiepartij D66 komt met een initiatiefwet om het ontslagrecht te vereenvoudigen.

Samen uitkomen
,,De werkgever en de werknemer moeten er dus samen zien uit te komen en de werkgever kan het dienstverband opzeggen”, aldus Koser Kaya. Er komt alleen nog een rechter aan te pas, als de werknemer bezwaar maakt tegen zijn ontslag.

Invloed op vergoeding
,,Dan kan de kantonrechter kijken of er scholing is aangeboden, of er is geholpen met het zoeken naar een andere baan. Dat heeft natuurlijk invloed op de eventuele vergoeding. Maar het ontslag kan ook onredelijk zijn en dan komt er wel een vergoeding”, aldus de D66-politica.

Om huiverige werkgevers te voorkomen
Koser Kaya pleit al jaren voor aanpassing van het ontslagrecht. Die is volgens haar nodig om te voorkomen dat werkgevers steeds huiveriger worden om personeel in vaste dienst te nemen en steeds vaker op flexkrachten overstappen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Nelleke van Dam op

  Het is voorstelbaar dat een organisatie voor beide functies apart beoordeeld of de betreffende werknemer in aanmerking komt voor verlenging van een dienstverband. Dat kan volgens mij blijken uit aparte functioneringsgesprekken, het hebben van verschillende leidinggevenden die over verlenging beslissen, het ontbreken van verwijzingen in een contract waaruit zou blijken dat het ene dienstverband is opgezet om de werknemer als aanvulling op het andere dienstverband meer uren te kunnen bieden e.d. Zeker als de beide dienstverbanden een gelijke looptijd hebben en voor beide dienstverbanden de beslissing om wel of niet verder te gaan met deze werknemer op andere niveaus worden genomen, kan ik me voorstellen dat voor beide contracten apart de ketenregeling wordt beoordeeld. Voor elk dienstverband worden aard en omvang van de dienstbetrekking of het rechtsvermoeden van de omvang ook apart beoordeeld.
  Betreft het een onderwijsinstelling die de administratievere functie heeft toegekend om de docent "vast" te houden voor als het aantal uren het jaar erop toeneemt of een instelling die de baan voor de bibliotheek heeft aangeboden om het wegvallen van andere uren te compenseren, dan is er wel een verband met het rechtsvermoeden van de omvang van de dienstbetrekking en geldt mijns inziens de ketenregeling voor beide dienstverbanden samen. Het lijkt me dus afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
  Maar ik ben benieuwd hoe het verder gaat en hoe anderen hier over denken.

 2. Nynke van der Zee op

  Het zou mij vreemd lijken dat dit losstaand van elkaar beoordeeld dient te worden. Dan zou het ook kloppen dat een medewerker een contract krijgt met functie A. van 2 jaar (einde contract is bv mei 2016). Deze wordt niet verlengd. Daarnaast krijgt dezelfde medewerker per maart 2016 een contract van 1 jaar voor functie B. Dan zou de ketenbepaling per functie/ afdeling etc. bekeken kunnen worden?
  M.i. klopt dit niet. Dan zou je namelijk een werknemer langer dan 2 jaar op tijdelijke contracten aan het werk kunnen hebben door simpelweg de functie te veranderen toch?