JurisprudentieConducteur ‘leent’ geld. Reden voor ontbinding na lang dienstverband?

1

Een tramconducteur leent regelmatig– ondanks waarschuwingen – geld uit het depot. De werkgever is het zat en vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wat eraan voorafging

Tramconducteurs krijgen een depot van € 903 mee dat bestaat uit vervoerskaartjes, contant geld en een saldo op een persoonsgebonden kaart. In de gedragscode zijn heldere regels over het depot opgenomen. Zo mag het bijvoorbeeld nooit voor privé-doeleinden gebruikt worden en moeten afwijkingen altijd meteen gemeld worden. Een tramconducteur – 13 jaar in dienst – heeft bij verschillende controles tekorten.

In 2011 is het een tekort van ongeveer € 30, in 2015 ging het om een tekort van € 860 en € 200. De werkgever vindt dit onacceptabel. De werknemer heeft het geld geleend wegens privé-omstandigheden,  Hij vertelt dat hij schulden heeft. Als hij in februari 2017 opnieuw een tekort heeft, is de maat voor de werkgever vol. De conducteur wordt geschorst. De werkgever dient een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in.

Hoe het afloopt

De rechter ziet voldoende gronden voor een ontbinding. De werknemer heeft allereerst niet tegengesproken dat hij de bedragen heeft geleend. Hij heeft het geld in strijd met de duidelijke voorschriften, toch voor privé-doeleinden gebruikt. Dat is hij ook blijven doen, ondanks waarschuwingen. Hij heeft de tekorten ook niet uit zichzelf gemeld bij zijn werkgever maar ze zijn steeds aan het licht gekomen door onaangekondigde controles. De werknemer heeft zelf gekozen om het geld te ‘lenen’, constateert de rechter, want er waren ook andere opties. Zo had de werkgever hulp aangeboden in de vorm van een budgetcoach en een voorschot op het salaris.

Persoonlijke omstandigheden geen excuus

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Zijn persoonlijke omstandigheden, waaronder de benarde financiële situatie en een ernstig zieke kleinzoon, doen aan dit oordeel niet af, aldus de rechter. Om die reden ligt ook herplaatsing niet in de rede. De werknemer krijgt geen transitievergoeding mee.

In de praktijk

Bij een ontslag op grond van diefstal zijn de omstandigheden soms een reden om niet over te gaan tot ontslag. Maar in dit geval vond de rechter het handelen zo ernstig verwijtbaar dat de persoonlijke omstandigheden van de werknemer hier niet tot dat oordeel leidden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2017:4273, 19 juni 2017

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.

1 reactie

  1. Terecht ontslag, maar helaas hangt dit te vaak te veel van de kantonrechter af…..