Collectief ontslag

0

Als de werkgever binnen drie maanden twintig werknemers of meer wil ontslaan, dan is de Wet melding collectief ontslag van toepassing.

De werkgever is verplicht een voornemen tot collectief ontslag te melden aan de ondernemingsraad, vakbonden en aan UWV WERKbedrijf.

Na melding aan UWV WERKbedrijf geldt een wachttijd van één maand voordat de ontslagaanvragen in behandeling kunnen worden genomen. Hiermee hebben de ondernemingsraad, vakbonden en werkgever nog tijd om waar mogelijk de sociale gevolgen van het ontslag te verzachten en/of het aantal ontslagen te verminderen. Als de vakbonden echter schriftelijk verklaren dat ze geraadpleegd zijn en zich met de ontslagaanvraag kunnen verenigen, kan UWV WERKbedrijf direct tot behandeling van de ontslagverzoeken overgaan.

Collectief ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen

In geval van een collectief ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen kunnen de betrokken vakbonden verklaren zich te kunnen verenigen met de aangevoerde bedrijfseconomische redenen en het door de werkgever voorgestelde aantal te schrappen arbeidsplaatsen. De werkgever hoeft in dit geval niet aan UWV WERKbedrijf aannemelijk te maken dat op grond van bedrijfseconomische redenen één of meer arbeidsplaatsen dienen te vervallen.

De toets van UWV WERKbedrijf beperkt zich nu tot de ontslagkeuze en de beoordeling van de herplaatsingsmogelijkheden.

 Wijziging Wet Melding Collectief Ontslag

Minister Donner heeft op 16 februari 2010 aangegeven dat de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) wordt aanpast. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden moeten werkgevers voortaan de vakbonden inlichten.

Lees meer »

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.