JurisprudentieCocaïnegebruik op personeelsfeestje reden voor ontslag op staande voet?

0

Een werkgever ontslaat een medewerkster op staande voet nadat ze cocaïne gebruikte en aanbood op een besloten personeelsfeestje. Is dat werkelijk voldoende reden voor ontslag op staande voet?

Wat eraan voorafging

Een medewerkster nodigt ’s avonds tijdens een personeelsuitje een aantal collega’s uit op de slaapzaal en biedt hen cocaïne aan. Een van de collega’s gaat in op het aanbod. Na het gebruik gaan ze weer terug naar het feest. De volgende dag wordt de werkneemster door de werkgever gevraagd naar huis te vertrekken. De dag daarop, op maandag, wordt ze op staande voet ontslagen. De collega die ook cocaïne gebruikte, krijgt een waarschuwing. De werkneemster is het niet eens met het ontslag en stapt naar de rechter.

Bij de rechter

In eerste instantie vraagt de medewerkster om vernietiging van het ontslag en toelating tot haar werk. Maar uiteindelijk vraagt ze om een billijke vergoeding van 9.414,47 euro wegens de onregelmatige opzegging door de werkgever. De rechter moet beoordelen of het gebruik en aanbieden van cocaïne tijdens een personeelsuitje voldoende grond is voor ontslag op staande voet. De rechter overweegt dat het bezitten, aanbieden of verhandelen van cocaïne strafbaar is, maar dat in bepaalde kringen het gebruik van cocaïne gebruikelijk en geaccepteerd is. Het gebruiken en aanbieden aan een collega is strafbaar en misschien onwenselijk en anderzijds ook een maatschappelijke realiteit die niet zeldzaam is.

De werkgever voert aan dat het cocaïnegebruik zijn zakelijke belangen zou kunnen schaden. Maar de rechter oordeelt dat het gebruik hier te ver van het dienstverband verwijderd is. De rechter weegt daarin mee dat het uitje door de personeelsvereniging is georganiseerd, zonder veel bemoeienis van, en met alleen een kleine financiële bijdrage van de werkgever. Het uitje vond ook plaats buiten de werkplek, in een besloten omgeving. Daarom concludeert de rechter dat niet ieder strafbaar of onwenselijk gedrag van de werknemer buiten het dienstverband om, kan leiden tot beëindiging van het dienstverband.

Onterecht ontslag
De rechter kent de werkneemster een vergoeding toe van 3.000 euro – anderhalf maandsalaris – omdat de werkgever het ontslag onterecht heeft gegeven. Daarbij telt mee dat de werkneemster er zelf ook van uitgaat dat haar arbeidsovereenkomst na het voorval zou eindigen; volgens de rechter waarschijnlijk ingegeven door de gedachte dat door het voorval een scheve verhouding is ontstaan tussen werknemer en werkgever en tussen werknemer en haar collega’s. Een beetje eigen schuld wordt hier door de rechter daarmee in de hoogte van de billijke vergoeding meegerekend.

In de praktijk

Het voorval is volgens de rechter ver genoeg verwijderd van de dienstbetrekking. Mede daarom kan dit geen reden zijn voor ontslag op staande voet. Het was weekend, er was geen nadelige invloed op de arbeidsprestatie en het uitje vond plaats in een besloten kring en omgeving, op afstand van de werkplek. Er zijn wel gevallen denkbaar waarbij alcohol of drugsgebruik in de privésfeer van invloed is op de arbeidsprestatie of negatief kan uitpakken voor de zakelijke belangen van de werkgever. Een ontslag op staande voet kan mogelijk een sanctie zijn maar de praktijk is weerbarstig.

 Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:1473,  1 februari 2019

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.