Checklist ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf

0

Voor een soepele afhandeling van een ontslagverzoek is het raadzaam meteen
een volledig aanvraagdossier in te dienen bij het UWV WERKbedrijf. Alleen dan wordt de
beoordelingsprocedure opgestart. Deze checklist kan behulpzaam zijn bij het
opstellen van een ontslagaanvraag.

 

Algemene gegevens

 • Naam en adres van het bedrijf.
 • Naam, adres, geboortedatum, functie en indiensttredingsdatum van de werknemer.
 • Handtekening en datering.
 • Informatie over de onderneming, zoals:
  • een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en jaarverslagen.

Onderbouwing ontslaggrond

 • Ontslag wegens bedrijfseconomische gronden:

  • balansen;
  • winst- en verliesrekeningen.
 • Ontslag wegens onvoldoende functioneren:

  • verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken,
   functie-eisen.
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:

  • schriftelijk advies bedrijfsarts;
  • advies Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV);
  • verzuimdossier, met name weergave van reïntegratie-inspanningen.
 • Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalatigheid:

  • bewijs van aangifte bij de politie;
  • getuigenverklaringen;
  • correspondentie met de werknemer.
 • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding:

  • brieven ter bevestiging van afspraken;
  • verslagen van gesprekken.

Verzending

 • Dien het volledige dossier schriftelijk in. Digitale aanlevering is niet toegestaan.
 • Verzend het aanvraagdossier bij voorkeur per post. Fax mag ook.
 • Stuur het dossier naar de afdeling Juridische Zaken van het kantoor van UWV WERKbedrijf in het werkgebied van de werknemer of de vestigingsplaats van de onderneming.

Meer informatie over de ontslagaanvraag via het UWV WERKbedrijf

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.