CEO krijgt 1,3 miljoen mee

1

Een groot bedrijf maakt bewust misbruik van haar bevoegdheid bij het ontslag van een CEO. De man krijgt 1,3 miljoen euro ontslagvergoeding mee.

De situatie

Een CEO bij ING wordt in juni 2011 op staande voet ontslagen. In september vernietigt de werknemer dat ontslag. ING vraagt daarop meteen om toestemming van het UVW voor ontslag, voor zover dat nog nodig is. De werknemer dient op zijn beurt een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Als ING in november de gevraagde toestemming krijgt, ontslaat zij de werknemer met een opzegtermijn van vier dagen. Dat doet het bedrijf bewust, zoals ze bij de rechter aangeeft, om een aantal risico’s te perken en om de grond voor het ontbindingsverzoek weg te nemen.
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst voor zover die nog bestaat per 1 januari 2012 onder toekenning van een vergoeding van € 1.345.000. Dat komt neer op ongeveer ongeveer C=2,5.

De werkgever heeft naar het oordeel van de kantonrechter misbruik gemaakt van de bevoegdheid om een opzegtermijn niet in acht te nemen.

De vordering

ING gaat tegen deze beslissing in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof vindt ook dat ING misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid. Het bedrijf heeft in de rechtszaal gezegd dat de beslissing om de wettelijke opzegtermijn niet in acht te nemen, bewust is genomen om dat dan geen ontbinding door de kantonrechter meer zou kunnen volgen. De arbeidsovereenkomst zou dan immers niet meer bestaan.

Wat is misbruik maken van de bevoegdheid?

Een bevoegdheid kan worden misbruikt als die wordt uitgeoefend met ander doel dan waar die voor bedoeld is of als die wordt gebruikt om een ander te schaden (art. 3:13 lid 2 BW).
De bevoegdheid om niet de wettelijke opzegtermijn te hanteren, is in ieder geval niet bedoeld om een gestarte ontbindingsprocedure te blokkeren, oordeelt het hof. Nu is het processuele voordeel dat ING wilde behalen op zich niet voldoende reden voor het aannemen van misbruik. Maar ING heeft het middel ook gehanteerd met een ander doel: namelijk voorkomen dat de werknemer weer op het werk verscheen. Dat doel had gemakkelijk op een andere wijze behaald kunnen worden, namelijk door op nonactiefstelling. Het hof ziet ook niet in waarom een opzegtermijn van vier dagen andere administratieve gevolgen heeft dan een langere, correcte opzegtermijn.

Het hof vindt dat ING niet in redelijkheid tot de onregelmatige opzegging had kunnen komen en schaart zich achter het oordeel van de kantonrechter.

LJN BU1260
Kantonrechter Middelburg
Kennelijk onredelijk ontslag
Eerste aanleg
17 febrauari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Er wordt abusievelijk gelinkt naar een andere uitspraak. Bedoeld is:
    LJN: BV8922, Gerechtshof Amsterdam
    Datum uitspraak: 14-02-2012
    Datum publicatie: 14-03-2012