Bedrijfsdocumenten naar privé-mail sturen geen reden voor ontslag

1

Een werknemer die tegen het voorziene einde van zijn dienstverband bedrijfsdocumenten naar zijn privé-mail stuurde, mocht niet zomaar op staande voet ontslagen worden. De werkgever kon niet aantonen dat de werknemer iets met de documenten had gedaan.

De situatie

Een general manager wordt op staande voet ontslagen omdat hij omvangrijke hoeveelheden vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar zijn privé-e-mailadres bij Yahoo zou hebben verstuurd. De werkgever is er van overtuigd dat de werknemer die informatie naar zichzelf heeft verzonden om er in de toekomst gebruik van te maken in zijn eigen bedrijf. De werkgever heeft een procedure aanhangig gemaakt in de VS, waar Yahoo formeel is gevestigd, om inzage te eisen in de documenten en informatie in de mailbox van de werknemer.

De vordering

De werknemer vindt het ontslag onterecht. Er is geen dringende reden. Hij heeft wel informatie naar zijn privé-mail gestuurd, maar dat waren deels privé-documenten en documenten die te maken hadden met de overdracht van het te beëindigen dienstverband. De werknemer zou na de uitdiensttreding als zelfstandige voor onder andere de werkgever aan de slag gaan. Hij vordert in kort geding onder andere wedertewerkstelling, betaling van het achterstallige salaris en stopzetting van de procedure in de VS op straffe van een dwangsom.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de verweten handelswijze van de werknemer niet voldoende reden is voor een ontslag op staande voet. De werknemer heeft geen bedrijfsgevoelige informatie naar buiten gebracht en heeft dus ook niet zijn contractuele geheimhoudingsplicht geschonden. Verder heeft de werkgever alleen maar een vermoeden dat de werknemer de gegevens wil gaan gebruiken en dat is niet concreet genoeg.

De werkgever handelt ook niet als goed werkgever door een procedure in de VS aan te spannen terwijl er op de overeenkomst nadrukkelijk Nederlands recht van toepassing is. De rechter meent dat de werkgever geen ander belang aannemelijk heeft kunnen maken bij die procedure ´anders dan het op kosten jagen van de´ werknemer.  De werkgever kan ook niet aantonen dat de werknemer contacten heeft onderhouden met de klanten van de werkgever. De kantonrechter gaat er van uit dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat en daarmee is een overtreding van het concurrentiebeding niet aan de orde. De genoemde vorderingen van de werknemer worden toegewezen.

LJN BL1072
Kantonrechter Amsterdam
Ontslag op staande voet
Kort geding
18 november 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. En wat als de werknemer alle informatie op een usb-stick had gezet en meegenomen? Dit gebeurd dagelijks in organisaties en is moeilijk te controleren.