Bank moet ondanks kredietcrisis vertrekpremie uitkeren

0

De ABN AMRO mag het ontslagvergoedingenbeleid voor de topmanagers niet zomaar eenzijdig wijzigingen. Ondanks de kredietcrisis moet de bank de volledige ontslagvergoeding en de volledige bonus betalen aan de manager in kwestie.

De situatie

Een senior-manager is sinds eind 2001 in dienst bij ABN AMRO met een brutosalaris van € 209.000. In plaats van een CAO is voor het hoger geplaatst personeel een alternatieve regeling van toepassing. Hierin is bepaald dat jaarlijks in maart een bonus wordt uitgekeerd die gebaseerd is op de inspanningen van de werknemer en op de bedrijfsresultaten. De werkgever mag met kennisgeving aan de werknemer de regeling eenzijdig aanpassen. Over 2007 ontvangt de werknemer een bonus van € 500.000.
In het kader van een op handen zijnde bedrijfsovername wordt op meerdere manieren aan de werknemers, waaronder de manager in kwestie, kenbaar gemaakt dat de arbeidsvoorwaarden en het vergoedingenbeleid nog minimaal 2 jaar blijven gelden. Met deze toezegging wil de werkgever kennis en kunde behouden in de onderneming en vertrek van belangrijke werknemers voorkomen.  In het najaar van 2008 overvalt de kredietcrisis het bankwezen. De Nederlandse staat verkrijgt een meerderheidsaandeel in de bank en de overname gaat niet door. Op 1 januari 2009 wijzigt de werkgever onder druk van de minister het bonusbeleid.
In maart 2009 wordt de werknemer boventallig verklaard en wordt hem een ontslagvergoeding van
€ 316.000 aangeboden. De uitkering van de bonus over 2008 wordt uitgesteld en zal later in gedeelten worden betaald in de vorm van ‘bonds’.

De vordering

De werknemer vordert onder meer een ontslagvergoeding van € 527.454,18, gebaseerd op de oude regeling omdat de werkgever volgens hem niet eenzijdig de afspraken mag wijzigen. Hij vordert ook contante betaling van de bonus over 2008 en de bonus over 2009 naar rato.

Het verweer

De bank stelt dat het haar vrij staat om het bonusbeleid te wijzigen; het gaat niet om een arbeidsvoorwaarde. Het nieuwe beleid is van kracht sinds begin 2009 en dus van toepassing op de werknemer. Als goed werknemer zou hij begrip moeten hebben voor de beslissing en deze accepteren. Door de crisis en de maatschappelijke kritiek op de beloning van (top)bestuurders moesten de bonussen wel worden gematigd.

Het oordeel

Het gerechtshof bekrachtigt het eerdere vonnis van de kantonrechter in deze zaak en stelt de werknemer in het gelijk.

De toezegging
Uit diverse bronnen waaronder intranet en interne documenten is gebleken dat de werkgever toezeggingen over de toepassing van het oude bonussen- en vergoedingenbeleid heeft gedaan aan de werknemer. Ook is gebleken dat de grootste aandeelhouder, de Staat, de gemaakte afspraken respecteert. De werknemer mocht er daarom op vertrouwen dat de bank de afspraken zou nakomen.

Eenzijdige wijziging?
De afspraak over het toepassen van de oude regeling valt ook niet onder het eenzijdige wijzigingsbeding omdat de toezegging is die niet is vastgelegd en het daarmee een ongeschreven beleidsregel is.

Redelijk voorstel?
Er is geen sprake van een redelijk voorstel dat de werknemer moet aanvaarden omdat het geen voorstel was volgens het hof. Het was ’take it or leave it’ omdat er geen overleg mogelijk was over de wijze van en de omstandigheden van de beëindiging
De werknemer hoeft in dit geval het voorstel tot een lagere ontslagvergoeding niet te accepteren omdat dit onredelijk is.

Onvoorziene omstandigheden?
Het hof oordeelt dat de kredietcrisis een onvoorziene omstandigheid is voor de werkgever maar
dit rechtvaardigt niet de wijziging van gedane toezeggingen. Het beleid kan niet achteraf gewijzigd worden en zeker niet nu het dienstverband eindigt. De werknemer wordt hier beschermd.
De gemaakte afspraken, de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank, het zich weinig van de maatschappelijke kritiek aantrekken en het feit dat de bank de financiële ruimte heeft om de werknemer te betalen, maken dat de gevolgen van het beloningsbeleid voor de rekening van de werkgever komen.
Tot slot vindt het hof dat de bonus over 2008 in zijn geheel aan de werknemer moet worden betaald.

LJN BN8464
Gerechtshof Amsterdam
Ontslagvergoeding topmanagers
Hoger beroep
28 september 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees ook:
> ‘Bankiersbonussen werken averechts’
> ‘Beloning top ABN Amro lager’
> Personeelsmanager weg bij ABN Amro om bonussen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.