Deze arbeidsrechtelijke zaken wil het nieuwe kabinet aanpakken

0

Het regeerakkoord van Rutte III is openbaar. Een overzicht van de plannen die van belang zijn voor HR. 

1. Ontslagrecht wordt versoepeld

Het nieuwe kabinet wil een nieuwe ontslaggrond toevoegen aan het ontslagrecht: een cumulatiegrond. Met de nieuwe ontslaggrond kan de werkgever een optelsom maken van verschillende ontslaggronden. De rechter krijgt zo meer vrijheid om de afweging te maken of een arbeidsovereenkomst moet worden voortgezet of dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende gronden. Lees meer over de nieuwe ontslaggrond >>>

2. Aanpassingen in de transitievergoeding

De transitievergoeding is weer verschuldigd bij arbeidsovereenkomsten korter dan twee jaar. Lees meer over de aanpassingen in de transitievergoeding >>>

3. Langere proeftijd

De lengte van de proeftijd bij vaste contracten wordt verruimd naar maximaal vijf maanden. Nu is dat maximaal twee maanden.

4. Wijziging van de ketenregeling

Werknemers hoeven pas na drie jaar een vast contract te krijgen in plaats van na twee jaar. Uitzondering is er gemaakt voor het primair onderwijs waar tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd zijn van de ketenbepaling. De tussenpoos voor de contracten blijft staan op zes maanden. Wel moet er ruimte zijn om hier sectoraal van af te wijken. Het is aan de sociale partners om hier afspraken over te maken.

5. Nieuwe regels voor zzp’ers

Het moet duidelijker worden wat het betekent om in loondienst te zijn. Er komt een ‘opdrachtgeversverklaring’. Ook komt er een online vragenlijst voor werkgevers waaruit ze kunnen opmaken hoe de Belastingdienst over zo’n overeenkomst zal oordelen.

6. Aanpassing kraamverlof partners (vaderschapsverlof)

Per 1 januari 2019 wordt het kraamverlof voor partners uitgebreid tot vijf dagen volledig betaald verlof. Vanaf 2020 moet het ook mogelijk zijn om vijf weken vrij te nemen tegen gereduceerd salaris. De bekostiging van dit verlof verloopt via het UWV waarbij de werknemer een uitkering van 70 procent van het loon krijgt. Het verlof moet het eerste half jaar na de geboorte worden opgenomen.

7. Loondoorbetaling bij ziekte

Alle bedrijven moeten nu gedurende 104 weken (2 jaar) het loon van hun zieke werknemers doorbetalen. Kleine en middelgrote bedrijven (met maximaal 25 werknemers) hoeven straks het loon van zieke werknemers nog maar één jaar door te betalen. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen het tweede jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft wel in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.
Gaat in per: 1 januari 2020.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.