Afzeggen afspraak is niet de ‘laatste druppel’

0

Het afzeggen van een rijles is geen reden om een instructeur op staande voet te ontslaan. Ondanks eerdere waarschuwingen is het volgens het hof niet de zogenaamde druppel die de emmer doet overlopen waardoor een ontslag op staande voet soms gerechtvaardigd kan zijn.

De situatie

Een werknemer is als rij-instructeur in dienst bij een verkeersschool. Op 24 december 2010 zegt hij vanwege de slechte weersomstandigheden een les met een beginnende leerling af. De werkgever ontslaat hem diezelfde dag op staande voet om 2 redenen: de werknemer heeft in strijd met eerder gecommuniceerde regels, zonder overleg de afspraak afgezegd en de werknemer is niet meteen naar de rijschool gekomen, zoals de werkgever had geëist.
De werknemer stelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is omdat er geen dringende reden is. Hij houdt zich beschikbaar voor werk, maar de de werkgever wil van hem af. Er wordt onderhandeld over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar ze komen er niet uit.

Bij de kantonrechter

In een kort geding vordert de werknemer loonbetaling. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet in een bodemprocedure waarschijnlijk geen stand. De werkgever moet het loon voorlopig doorbetalen. De werkgever gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof volgt het oordeel van de kantonrechter grotendeels. De werkgever heeft in de procedure aangevoerd dat niet de annulering van de les de reden het ontslag was. Het ontbreken van overleg over het annuleren van de les en het negeren van de opdracht om meteen naar de rijschool te komen en ander werk te doen, was de echte ontslagreden.
Het hof overweegt dat het gebeuren op 24 december 2010 niet de bekende druppel was die de emmer deed overlopen, ook al had de werknemer eerder waarschuwingen ontvangen met betrekking tot zijn functioneren. De werkgever had minder zwaarwegende maatregelen kunnen nemen, zoals het niet betalen van de niet-gewerkte uren of een ”normale” opzegging met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
Voor het ontslag van deze werknemer is namelijk geen ontslagvergunning nodig omdat hij valt onder de uitzonderingsbepaling voor onderwijzend personeel bij een onderwijsinrichting (BBA art. 2 lid 1 sub b).
Het hof oordeelt dat aan de werknemer een bedrag moet worden uitgekeerd dat gelijk is aan het loon dat hij zou krijgen als de arbeidsovereenkomst regelmatig was opgezegd, plus wettelijke rente.

LJN BR4183
Gerechtshof Arnhem
Ontslag op staande voet
Hoger beroep – kort geding
3 augustus 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.