Afwijking van afspiegelingsbeginsel alleen door uitzendbureaus

0

Voor uitzendbureaus geldt een afwijkende regeling bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel. De werkgever in dit geval vond dat hij als detacheerder een beroep kon doen op die regeling maar de kantonrechter dacht daar anders over. De afwijkende regeling uit het Ontslagbesluit geldt namelijk alleen voor traditionele uitzendbureaus.

De situatie

Een projectconsultancybureau dat medewerkers detacheert bij opdrachtgevers wil een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontslaan op grond van teruglopende bedrijfsresultaten. Het bedrijf heeft, volgens eigen zeggen met toestemming van de ondernemingsraad, het afspiegelingsbeginsel toegepast binnen de groep medewerkers die niet gedetacheerd waren en die binnenkort ook niet gedetacheerd zouden kunnen worden. Volgens de werkgever mocht dat op grond van de regeling voor het uitzendbedrijf uit het Ontslagbesluit (Bijlage B). De werknemer in kwestie was niet gedetacheerd maar deed werkzaamheden binnen het bedrijf in het kader van zijn re-integratie. Hij is door de werkgever op non-actief gesteld.

Het oordeel

De rechter vindt dat de werkgever geen uitzendorganisatie is zoals in het Ontslagbesluit bedoeld is. Hij verwijst daarbij naar de beleidsregels Ontslagtaak CWI. Alleen traditionele uitzendbureaus mogen gebruik maken van de afwijkende regeling. Andere bedrijven die medewerkers detacheren mogen in principe niet van het normale afspiegelingsbeginsel afwijken, tenzij het in de zakelijke relatie met de opdrachtgever tot onoverkomelijke problemen leidt. De werkgever heeft niet aangetoond dat het geval is. Er is hier geen sprake van een individueel geval maar een categorische afwijking van het afspiegelingsbeginsel. Op grond van het feit dat de werknemer een ‘bankzitter’ zou zijn kan het ontbindingsverzoek dus niet worden toegewezen. Het ontbindingsverzoek moet daarnaast ook terughoudend worden beoordeeld omdat de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af.

Bron: LJN BJ3328
Rechtbank Utrecht
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 22 juli 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.