Afspiegelingsbeginsel

10

Bij ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel toepassen. Het ontslag moet zodanig plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw vóór en ná het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft.

Wat houdt het afspiegelingsbeginsel in?

Het afspiegelingsbeginsel is de manier om de ontslagvolgorde te bepalen. Het wordt als volgt toegepast:

 • Per categorie ‘uitwisselbare functies’ van de bedrijfsvestiging. Uitwisselbare functies zijn functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden over en weer vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Let op: het gaat om uitwisselbaarheid van functies, niet om uitwisselbaarheid van werknemers.
 • Op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies.

Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder.

De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen geldt dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de ontslagprocedure verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen.

Het afspiegelingsbeginsel hoeft in de volgende gevallen niet gebruikt te worden:

 • Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd.
 • Wanneer er een unieke functie komt te vervallen. Een unieke functie wordt slechts door één werknemer ingevuld.
 • Wanneer er een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen.  

Van het afspiegelingsbeginsel kan in bepaalde gevallen (zwaarwegende redenen) worden afgeweken:

 • Bij een werknemer die voor de werkgever moeilijk te missen is (iemand met bijzondere kennis of bekwaamheden).
 • Op grond van de hardheidsclausule. Hierop kunnen alleen uitzend- en detacheringswerkgevers een beroep doen.
 • Bij een werknemer met een zwakke arbeidsmarktpositie (terwijl de eerstvolgende werknemer binnen de leeftijdsgroep juist een gunstige arbeidsmarktpositie heeft).

Andere aandachtspunten bij het afspiegelingsbeginsel zijn:

 • Een arbeidsgehandicapte werknemer kan voor bedrijfseconomisch ontslag worden voorgedragen. Wel moet de werkgever aannemelijk maken dat hij of zij de werknemer niet binnen 26 weken kan herplaatsen. UWV WERKbedrijf kan een arbeidsmedisch advies vragen aan UWV. UWV onderzoekt de mogelijkheden om de werknemer binnen 26 weken te herplaatsen (door bijvoorbeeld scholing). Ook onderzoekt UWV de kans op herstel binnen 26 weken.
 • In de ontslagtoestemming wegens bedrijfseconomische redenen kan UWV WERKbedrijf de zogenoemde wederindiensttredingsvoorwaarde opnemen. Als de werkgever binnen 26 weken na de ontslagtoestemming van UWV WERKbedrijf weer werk voor de ontslagen werknemer heeft, moet de werkgever dit met voorrang aan de werknemer aanbieden. Doet de werkgever dit niet, dan stelt UWV WERKbedrijf dat de ontslagtoestemming nooit is verleend.
   

FAQ: Bestaat er een mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel?

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

10 reacties

 1. Bert Regenspurg op

  Een werkgever kan van het afspiegelingsbeginsel afwijken,wanneer hij vindt dat een bepaalde werknemer, of misschien wel meerdere werknemers binnen een uitwisselbare functie, moeilijk te missen is. Dit heet dan het onmisbaarheidsbeginsel.
  Aan welke regels moet een werkgever dan voldoen om dit realiseren?

 2. Indien blijkt dat bij twee leeftijdscategorieen 0,5 fte ontslagen moet worden (adhv het afspiegelingspricipe), hoe gaat het dan in zijn werk? (Twee overige catergorieen zijn 0 fte en de andere catergorie is 3 fte.)

 3. zimmerman op

  als er binnen een groep van 10 man in diverse leeftijdsgroepen 1 persoon ontslagen moet worden gaat dit dan ook via afspiegeling ??
  of werkt dit alleen met gelijktijdig ontslag meerdere werknemers binnen zelfde groep

 4. Bestaat in een zorgfunctie met overwegend vrouwelijke medewerkers de mogelijkheid om een mannelijke werknemer als “moeilijk te missen” te beschermen?

 5. W.M.Hartings op

  Het afspiegelingsbeleid is gebaseerd op 5 leeftijdgroepen. Hoe word er afgespiegeld als het om 4 arbeidsplaatsen gaat.

 6. Servicedesk op

  Op afspiegelen.nl/watis_8 kunt u de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden terugvinden.

  Mocht uw vraag niet voldoende beantwoord zijn, dan kunt een mail sturen naar afspiegelen@reedbusiness.nl

 7. Huub Houben op

  Mag het afspiegelingsbeginsel toegepast worden bij het verplaatsen van werkplekken van de ene standplaats naar een andere?
  Is het afspiegelingsbeginsel alleen toepasbaar bij ontslag?

 8. Frans Noordeloos op

  Als het afspiegelingsprincipe zich herhaalt wordt “de oudere schil” dan eigenlijk niet steeds dunner?

 9. Als binnen ??N leeftijdsgroep, beide medewerkers op exact dezelfde datum in dienst zijn gekomen, beiden in het zelfde jaar zijn geboren en het leeftijdsverschil 3 maanden is? Wie moet dan worden voorgedragen?.

 10. Lex van Rookhuizen op

  Is voor het afspiegelingsbeleid de datum van indiensttreding doorslaggevend of de datum van in dienstreding in de betreffende functie?