Afspiegelingsbeginsel in plaats van anciënniteitsbeginsel bij reorganisatie mag

0

Een werkgever past uit loyaliteit met een oudere werknemer het anciënniteitsbeginsel toe in plaats van het afspiegelingsbeginsel. Dat mag van de kantonrechter, maar de kantonrechter vindt wel dat de werkgever het financiële voordeel dat hij hierdoor heeft, moet delen met de ontslagen werkneemster, die de dupe is van deze keuze.

De situatie

Een bedrijf moet wegens slechte financiële resultaten reorganiseren. Daar bij worden vier functies van in totaal 16 medewerkers omgevormd tot één functie, die aanmerkelijk zwaarder is dan de oorspronkelijke functie en ook hoger beloond wordt. De functie van de medewerkster in kwestie komt ook te vervallen. Zij is wel geschikt voor de nieuwe functie maar er zijn 9 geschikte kandidaten en maar 8 functies. Als het bedrijf het afspiegelingsbeginsel toepast, moeten er een werknemer afvloeien in de leeftijdscategorie 45-54 jaar die langer dan 25 jaar in dienst is en die een zwakke arbeidsmarktpositie heeft. Daarom past de werkgever het anciënniteitsbeginsel toe in plaats van het afspiegelingsbeginsel. Voor de werkneemster wordt een ontbindingsverzoek ingediend met toekenning van een vergoeding van €10.000 waar zij volgens het sociaal plan recht op heeft. De werkneemster heeft de zaak eerste voorgelegd aan de begeleidingscommise. Die vond dat de toepassing van het anciënniteitsbeginsel in plaats van het afspiegelingsbeginsel in dit geval gerechtvaardigd.

De vraag

De werkneemster stapt naar de kantonrechter. Ze is het niet eens met het ontbindingsverzoek. Zij vindt dat het afspiegelingsbeginsel gewoon moet worden toegepast, zodat zij niet ontslagen wordt maar een oudere werknemer.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat hij niet gebonden is aan het Ontslagbesluit, alhoewel kantonrechters zich meestal wel daardoor laten leiden. Het Ontslagbesluit bevat regels voor ontslagverzoek bij het UWV Werkbedrijf. De kantonrechter vindt het begrijpelijk dat de werkgever in dit geval kiest voor het anciënniteitsbeginsel. De kantonrechter respecteert deze op loyaliteit en sociaal gevoel gebaseerde keuze maar door het laten afvloeien van deze werkneemster in plaats van de oudere werknemer, bespaart de werkgever ongeveer €50.000. En dat vindt de kantonrechter niet eerlijk.

De aangeboden vergoeding van €10.000 is gebaseerd op het sociaal plan waarin  het afspiegelingsbeginsel het uitgangspunt is en niet het anciënniteitsbeginsel. Het hele voordeel aan de werknemer geven vindt de rechter niet eerlijk tegen over de andere werknemers. Daarom komt de kantonrechter tot een Salomonsoordeel: de partijen moeten het voordeel delen.

JAR 2009/238
Kantonrechter Enschede
Eerste aanleg
21 augustus 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.