Afspiegelingsbeginsel correct toegepast, ontslag toch kennelijk onredelijk

0

Een werknemer wordt op verzoek van zijn werkgever overgeplaatst naar een andere vestiging. Een jaar later wordt hij wegens economische tegenwind, na toepassing van het afspiegelingsbeginsel, ontslagen. De kantonrechter vindt het ontslag kennelijk onredelijk onder andere omdat als de werknemers de overplaatsing niet had aanvaard, zijn baan behouden was gebleven.

De situatie

Een werkgever vraagt aan het CWI toestemming om een medewerker wegens disfunctioneren te ontslaan. De toestemming wordt geweigerd en de medewerker stemt in met een overplaatsing naar een andere vestiging. Een jaar later (februari 2008) wordt de werknemer, met toestemming van het CWI, ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel op de vestiging waar hij werkt, komt zijn functie te vervallen. Op de vestiging waar hij eerst werkte, zou bij toepassing van het afspieglingsbeginsel zijn functie niet vervallen zijn.

De vordering

De werknemers eist een vergoeding volgens de kantonrechtersformule. Hij vindt dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is onder andere omdat het afspiegelingsbeginsel niet correct is toegepast. Zijn functie was ook niet magazijnmedewerker maar magazijnmedewerker-expeditiemedewerker en hij verrichte ook chauffeurswerk. Hij vind ook dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel had moeten toepassen op alle vestigingen tezamen. Dan was zijn functie niet vervallen. Hij vind ook dat de opzegging kennelijk onredelijk is omdat deze is gedaan onder valse voorwendselen: eerst overplaatsen en dan een jaar later ontslaan. Verder vindt hij het ontslag kennelijk onredelijk omdat de gevolgen van het ontslag voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging.

Het oordeel

De werkgever mocht bij toepassen van het afspiegelingsbeginsel uitgaan van de functie van magazijnmedewerker om dat de werknemer alleen nog chauffeurs en expeditie werkzaamheden verrichte bij uitzondering, bijvoorbeeld als collega´s ziek waren. Omdat de vestigingen van het bedrijf zelfstandig opereren mocht het afspiegelingsbeginsel op elke vestiging apart worden toegepast.

De rechter maakt korte metten met de stelling van de werknemer dat de werkgever hem bewust heeft overgeplaatst om het een jaar later te kunnen ontslaan. Zonder bewijs acht de kantonrechter het niet voorstelbaar dat de werkgever al zo lang van te voren wist dat zij moest reorganiseren en dat daarbij de functie van de werknemer zou vervallen. Het is wel zo dat als de werknemer niet was ingegaan op het voorstel van overplaatsing, zijn functie had behouden. Gezien de omstandigheden is het ontslag, een jaar na de overplaatsing, toch kennelijk onredelijk. De rechter past de kantonrechtersformule van voor 1 januari 2009 toe op de berekening van de vergoeding en stelt de C factor op 0,6 in plaats van 1 vanwege de drie maanden betaald verlof die de werknemer heeft gehad. De vergoeding komt uit op € 8.700.

Bron: LJN BJ 4806
Rechtbank Utrecht
Procedure: eerste aanleg  enkelvoudig
Datum: 05 augustus 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.