Advocaten pleiten voor aanpassing Wet Werk en Zekerheid

0

De Wet Werk en Zekerheid moet nog eens grondig worden bekeken door deskundigen uit wetenschap en praktijk. Die oproep doen arbeidsrechtadvocaten aan de Eerste Kamer. Zij vinden dat de Eerste en Tweede Kamer de wet moeten aanpassen en uitstellen.

De advocaten, verenigd in de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), stellen in een vorige week aan de Eerste Kamer verzonden notitie over de wet tal van onduidelijkheden en gebreken aan de orde. Zo vindt een groot deel van de advocaten dat de ontslagregels er niet eenvoudiger op worden. De kwaliteit van de wet ‘lijkt op dit moment onvoldoende te zijn,’ zegt voorzitter Max Keulaerds.

Hervorming van arbeid
Met de Wet Werk en Zekerheid worden de regels voor ontslag, WW en flexibele arbeid hervormd. De Tweede Kamer nam de wet in februari aan; volgende week besluit de Eerste Kamer over de behandeling van de wet. Waarschijnlijk wordt het debat in mei gevoerd. Het is de bedoeling dat het eerste deel van de wet op 1 juli aanstaande ingaat.

Vaker afwijzing ontslagverzoek
In de notitie waarschuwt de VAAN er onder meer voor dat kantonrechters door de wetswijziging mogelijk veel vaker dan nu een ontslagverzoek moeten afwijzen. Keulaerds: ‘De ruimte voor kantonrechters om zelf een redelijk oordeel te vellen wordt beperkt.’ Daarnaast vraagt de VAAN de senaat om aandacht voor de zogeheten ‘gemengde ontslaggrond’: het is niet duidelijk bij wie de werkgever moet zijn wanneer hij bij een reorganisatie voorrang wil geven aan werknemers die minder goed functioneren. Het UWV gaat over reorganisaties, de kantonrechter over de persoonlijke ontslaggronden.

Onduidelijkheid over invoering
Ook wijst de VAAN erop dat het onduidelijk is welk deel van de wet op 1 juli aanstaande in werking treedt. Het was de bedoeling om alle bepalingen over flexibele arbeid al over drie maanden in werking te laten treden. De Tweede Kamer stak daar een stokje voor door de bepaling dat werknemers met een tijdelijk contract al na twee in plaats van drie jaar recht hebben op een vaste baan, een jaar uit te stellen. Het deel dat hierdoor nog wel in werking treedt, is beperkt. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft niet de behoefte om op dit ­moment te reageren op de kritiek, laat een woordvoerder weten.

Bron: SC Online

Lees ook: In april meer duidelijkheid Wet Werk en Zekerheid

Update: Minister Asscher heeft besloten om het eerste deel van de wet uit stellen naar 1 januari 2015. Voor een volledig en up-to-date overzicht van de belangrijkste wijzigingen zie: ‘Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij

Lees meer over:

Over Auteur