Aanval op bedrijfsarts: geen ontslag op staande voet

0

Slordige conflict- en verzuimbegeleiding kost geld. Dat blijkt ook uit het onderhavige arrest. Een docent ‘mishandelt’ een bedrijfsarts en wordt op staande voet ontslagen. Maar omdat de werkgever het conflict dat aan de ziekte vooraf ging niet goed heeft opgepakt en omdat tijdens de ziekteperiode de begeleiding niet was zoals die hoorde te zijn, trok de werkgever uiteindelijk in hoger beroep aan het kortste eind.

De situatie

Een docent aan de Haagse Hogeschool deelt een kamer met een collega waar hij een slechte relatie mee heeft. Ook met een aantal anderen waarmee hij na een reorganisatie moet samenwerken kan hij niet door de bocht. Het hoofd zegt toe dat er een andere kamerindeling komt en dat hij een gesprek met de collega’s zal voeren. Ondanks het feit dat de docent er diverse malen op aan dringt, gebeurt dit niet. De werkgever biedt de docent in januari 2003 een jaarsalaris aan als hij zelf ontslag neemt. De docent wijst dit voorstel af. Er volgen diverse periodes van ziekte en in mei 2003 valt de docent 100% uit. Tijdens een werkhervattingsgesprek met de bedrijfsarts ruim een jaar later gaat de docent door het lint. Hij pakt een stoel en dreigt die naar de arts te gooien en even later grijpt hij de bedrijfsarts bij de keel. De werkgever ontslaat de docent na dit incident op staande voet.

De procedure

De docent vindt het ontslag onredelijk en stapt naar de rechter. Bij de kantonrechter krijgt hij geen gelijk. Deze ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding. In hoger beroep krijgt hij wel gelijk.

Het oordeel in hoger beroep

Het hof is van mening dat het gedrag van de docent niet door de beugel kan. Maar het is gezien de  omstandigheden geen reden voor ontslag op staande voet. Tijdens de ziekteperiode was er nogal wat aan de hand: er was onder andere meer dan een jaar geen contact geweest met de bedrijfsarts, de WAO-procedure was te laat ingezet etc. Het werkhervattingsgesprek volgde kort na een rapport waar in stond dat de docent arbeidsongeschikt was voor het maatmanfunctie en dat bekeken zou worden hoe de partijen op passende wijze afscheid van elkaar konden nemen.

Het hof vindt het begrijpelijk dat de docent zich niet serieus genomen voelde en dat hij boos werd. Bij de afweging van het gedrag van de docent, hetgeen in de ziekteperiode is gebeurt, de leeftijd, aard van het dienstverband en het functioneren zonder klachten, slaat de weegschaal door in het voordeel van de docent. De docent krijgt een schadevergoeding.

Bron: LJN BI2408
Procedure: hoger beroep
Datum: 14-04-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.