JurisprudentieGemiste inkomen meerekenen in billijke vergoeding?

1

Een werknemer die op staande voet wordt ontslagen, stapt naar de rechter. Die kijkt bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding naar het New Hairstyle-arrest van juni 2017

Wat eraan voorafging

Een woningstoffeerder wordt op staande voet ontslagen vanwege een woede aanval op het werk. De man zit al een jaar of twee in een moeilijke privé-situatie door een echtscheiding en een juridische strijd om de kinderen. Op de dag van zijn ontslag heeft hij net gehoord dat er namens zijn ex-vrouw beslag op zijn loon is gelegd. Ook moet hij lopend naar zijn werk omdat zijn auto het begeeft. Hij is het niet eens met het ontslag en stapt naar de rechter. Hij wil dat zijn ontslag wordt vernietigd en vraagt om een gefixeerde schadevergoeding, een transitievergoeding en een billijke vergoeding. In eerste instantie vordert hij wedertewerkstelling maar uiteindelijk berust hij toch in het einde van zijn arbeidsovereenkomst.

Hoe het afloopt

De rechter oordeelt dat er geen rechtsgeldig ontslag op staande voet is geweest. Hij kent de werknemer een billijke vergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een transitievergoeding toe.

De rechter oordeelt dat het gedrag van de werknemer absoluut onacceptabel is. Maar door de persoonlijke omstandigheden van de werknemer had de werkgever moeten kiezen voor een minder vergaande sanctie. Hij had de werknemer naar huis kunnen sturen, op non-actief kunnen stellen, en hem eventueel laten oproepen door de bedrijfsarts. De rechter vindt dat de uitbarsting vooral doet denken aan een hevig overspannen werknemer die het spoor volledig bijster is. Zelfs al had de werkgever eerdere incidenten kunnen bewijzen, dan nog maken die dit oordeel niet anders, aldus de rechter.

Bij het vaststellen van de billijke vergoeding verwijst de rechter naar het onlangs gewezen New Hairstyle-arrest waarbij door de Hoge Raad werd geoordeeld dat het loon dat de werknemer nog zou hebben kunnen verdienen bij de werkgever als de overeenkomst rechtsgeldig was geëindigd, kan worden meegerekend in de billijke vergoeding. Een werknemer die wel kiest voor vernietiging van het ontslag en wedertewerkstelling vraagt, kan immers ook aanspraak maken op ten onrechte niet-genoten loon.

In de praktijk

De rechter heeft in deze rechtszaak voor de berekening van de gemiste inkomsten een rechtsgeldige beëindiging via een ontbinding op grond van een verstoorde arbeidsverhouding genomen. Daarbij is de rechter uitgegaan van een vermoedelijke einddatum van 1 december 2017, 6,2 maanden na het ontslag op staande voet. In het New Hairstyle-arrest vroeg de werkneemster om rekening te houden met het feit dat ze tot haar pensioen bij de werkgever had kunnen blijven werken. De zaak over de hoogte van de vergoeding wordt nog behandeld door het hof Den Bosch.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2017:7257, 27 juli 2017

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>> 

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.

1 reactie

  1. E. van der Zwaan op

    Interessante uitspraak! Wat mij wel opvalt is dat er in de Memorie van Toelichting wordt gesproken over de billijke vergoeding, dat deze niet mag worden samengesteld met de gevolgen van ontslag omdat deze al verwerkt zit in de transitievergoeding. Waarom leggen kantonrechters dan toch de billijke vergoeding vast omtrent de gevolgen van ontslag?