3 vragen over disfunctioneren

0

Iedere HR Manager of leidinggevende krijgt er wel eens mee te maken: een werknemer die niet naar behoren functioneert. Hoe ga je om met disfunctioneren?

1. Wat is disfunctioneren?

Als een werknemer zijn werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, is in principe sprake van disfunctioneren. Dit kan leiden tot het einde van de arbeidsovereenkomst of tot overplaatsing van de werknemer. De werknemer moet dan wel in de gelegenheid zijn gesteld om zijn functioneren te verbeteren.

2. Kan het dienstverband van de werknemer worden beëindigd als gevolg van disfunctioneren?

Ja, dat kan. Wel zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat er sprake is van disfunctioneren. De werkgever zal moeten aantonen dat hij zich heeft ingespannen het functioneren van de werknemer te verbeteren. Mede daarom is het voeren van functioneringsgesprekken raadzaam.

3. Hoeveel tijd moet een werknemer krijgen om zijn functioneren te verbeteren?

Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Uit de rechtspraak blijkt dat de werknemer een redelijke periode de tijd moet krijgen om te verbeteren. Gedurende deze periode hebben zowel werkgever als werknemer de verplichting om zich daadwerkelijk in te spannen het functioneren te verbeteren. In de praktijk blijkt een periode van 3 -9 maanden veel voor te komen.

Webinar over disfunctioneren

Maarten van Gelderen

Welke eisen stelt de rechter aan een verbetertraject en hoe moet je dit traject concreet invullen? Wanneer kun je besluiten om tot ontslag over te gaan en welke ontslagvergoeding is dan passend? Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting van een werkgever bij een geval van disfunctioneren? Op 21 november geeft arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen een praktisch webinar inclusief een stappenplan voor het opstellen van een deugdelijk verbetertraject. Volg het webinar live om 13.00 uur of kijk het terug wanneer het u uitkomt. Meer informatie en aanmelden >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.