Praktijkvraag3 vragen over afspiegelen

0

Bij bedrijfseconomisch ontslag wordt de ontslagvolgorde doorgaans bepaald door het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw binnen een functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Hoe werkt afspiegelen? In dit artikel drie vragen én antwoorden.

1. Wat is afspiegelen?

Bij bedrijfseconomisch ontslag is afspiegelen de voorgeschreven methode om te bepalen welke werknemers voor ontslag voorgedragen moeten worden. Daarbij krijgen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een grotere bescherming dan (sommige) flexibele medewerkers die dezelfde werkzaamheden verrichten.

2. Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Allereerst moet de peildatum worden vastgesteld. De peildatum is de datum waarop de aanvragen voor toestemming van opzegging van de arbeidsovereenkomst worden ingediend. Alle werknemers die op de peildatum werkzaam zijn in dezelfde en/of uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën. Zij komen vervolgens naar de verhouding tussen die categorieën voor ontslag in aanmerking. Daarbij geldt dat de laatst binnengekomen werknemer binnen een leeftijdscategorie als eerste wordt ontslagen.

3. Hoe gaat afspiegelen als binnen de functiegroep ook een (langdurig) zieke werknemer zit?

Het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast op alle medewerkers binnen de functiegroep (inclusief de zieke werknemer). Als blijkt dat (ook) de zieke werknemer voor ontslag voorgedragen moet worden, dan moet de werkgever de bedrijfsarts vragen om te verklaren dat de werknemer ziek is en hoe lang hij denkt dat de ziekte nog zal duren.
Als de bedrijfsarts verklaart dat de ziekte korter dan 2 maanden zal duren, dan kan voor deze werknemer gewoon toestemming aan het UWV worden gevraagd omdat de werknemer, tegen de tijd dat opzegging van het dienstverband aan de orde is, hersteld zal zijn.
Als de bedrijfsarts verklaart dat de werknemer nog meer dan twee maanden ziek zal zijn, dan kan voor deze werknemer geen toestemming voor ontslag worden verzocht. De werkgever mag dan de – volgens het afspiegelingsbeginsel – eerstvolgende voor ontslag voor te dragen werknemer voor ontslag voordragen.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.