3 aandachtspunten bij aanzeggen

0

Aanzeggen is het door de werkgever aankondigen van het einde of de voortzetting van een dienstverband. Wat komt er zoal kijken bij aanzeggen?

1. Doe het op tijd

Heel ingewikkeld zijn de regels rond aanzeggen niet. ‘Bij elk contract voor bepaalde tijd met een minimum van zes maanden heeft de werkgever een verplichting,’ vertelt advocaat mr. Renate de Regt, ‘en die is dat de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het dienstverband moet aanzeggen. De werknemer weet zo op tijd waar hij aan toe is, dus of zijn contract wel of niet wordt verlengd.’ Het is maar een kleine administratieve last voor HR-medewerkers: zorg dat je via je computer ruim op tijd – bijvoorbeeld anderhalve maand voor het einde van een dienstverband – een herinnering krijgt dat het dienstverband van medewerker X moet worden aangezegd.

2. Doe het schriftelijk

Aanzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren. Een mondelinge aanzegging is niet rechtsgeldig. Overigens kun je schriftelijk best ruim nemen. De Regt: ‘Het mag per brief en per e-mail. Maar uit jurisprudentie blijkt dat ook een Whatsapp-bericht voldoende kan zijn, mits kan worden aangetoond dat de werknemer het bericht heeft ontvangen. Mijn advies is echter om een brief te sturen per aangetekende post of een e-mail te verzenden met ontvangstbevestiging. Als werkgever moet je namelijk altijd kunnen aantonen dat de aanzegging ook daadwerkelijk de werknemer heeft bereikt.’

3. Houd rekening met een boete

Een te late aanzegging kan een werkgever geld gaan kosten. ‘Voor de goede orde, als je aanzegt, maar dit te laat doet, dan doet dat niets af aan het feit dat het contract van rechtswege op de afgesproken datum eindigt. Maar te laat aanzeggen betekent wel een boete van maximaal één maandsalaris,’ aldus De Regt. Daarbij geldt dat de boete een maandsalaris is wanneer er helemaal niet wordt aangezegd. Bij te laat aanzeggen is de boete naar rato: een halve maand te laat aanzeggen betekent dan een half maandsalaris als boete. De werknemer kan deze boete aan zijn werkgever vragen. De Regt nuanceert: ‘In de praktijk voldoen werkgevers meestal op tijd aan de aanzegverplichting. En stel dat een werkgever te laat aanzegt maar wel graag verder wil met de betreffende werknemer, zet deze laatste dan zijn relatie met zijn baas op het spel door een vergoeding te vorderen?’

XpertHR
Renate de Regt is arbeidsrechtadvocaat bij RWV advocaten. Zij richt zich vooral op contracten, ontslag, arbeidsongeschiktheid, werkgeversaansprakelijkheid en de nog altijd actuele Wet werk en zekerheid. Ook is Renate auteur bij kennisbank XpertHR. Wil je meer weten over XpertHR? Klik hier voor meer informatie >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.