Werknemers moeten meer meedenken over de strategie van het bedrijf

0

Nederlandse werknemers gebruiken hun medezeggenschap vooral om hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Dat is kortzichtig, stelt advocaat Marnix Holtzer in zijn proefschrift, waarmee hij promoveert tot doctor.

Volgens Holtzer zou het goed zijn als werknemers ook meedenken over strategie binnen hun bedrijf. Dan kunnen ze ook invloed hebben op langetermijnstrategieën die van grotere sociale en maatschappelijke betekenis kunnen zijn dan alleen de hoogte van hun eigen loon en dat van hun collega’s.

Minder medezeggenschap door internationalisering
Holtzer onderzocht welke invloed werknemers kunnen uitoefenen op de strategie van een bedrijf en hoe dit volgens de gangbare maatschappelijke opvattingen kan worden verbeterd. De advocaat concludeert dat het wetgevingsproces over medezeggenschap van werknemers bij strategische besluiten muurvast zit. Er bestaat geen maatschappelijk of politiek draagvlak voor uitbreiding van werknemersrechten, maar ook niet voor vermindering daarvan. De belangrijkste oorzaak daarvoor zoekt Holtzer in de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven.

Bij Nederlandse ondernemingen kunnen werknemers nog veel invloed uitoefenen. Bij de internationale concerns in Nederland is die invloed een stuk minder. Dat is een logisch gevolg van de taak van de concernleiding, die moet waken voor het belang van de gehele internationale groep en daarin voor Nederlandse werknemers geen uitzondering kan maken.


Enquêterecht 
De meest effectieve manier voor werknemers om via de vakbond toch invloed uit te oefenen is het enquêterecht. In de enquêteprocedure kunnen bonden vragen om een onderzoek naar wanbeleid bij de Ondernemingskamer. Dit middel wordt zeer weinig gebruikt. Daarnaast worden ook steeds minder werknemers lid van de vakbonden en verliezen ze daardoor hun representativiteit. De bonden zouden hun positie kunnen versterken door meer te procederen, zoals PCM en Meavita recent succesvol hebben gedaan.

Lees ook: Uitgebreide beschrijving van Holtzers proefschrift

Lees meer over:

Over Auteur