Verschil van inzicht tussen OR en directie

0

Wat als ondernemingsraad en directie het niet eens zijn over de vraag of sprake is van een ‘belangrijk besluit’ (waarop de ondernemingsraad adviesrecht heeft)?

De OR kan op grond van artikel 26 WOR bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van de ondernemer als bedoeld in artikel 25 WOR. Deze mogelijkheid is een aanvulling op het adviesrecht van de OR en een andere procedure dan die bij de kantonrechter. Ook als de OR geen advies heeft uitgebracht, kan hij zich wenden tot de Ondernemingskamer.

Dit kan het geval zijn wanneer de ondernemer geen advies heeft gevraagd aan de OR, terwijl hij dit op grond van zijn wettelijke verplichting wel had moeten doen. Ook als de OR in redelijkheid niet genoeg tijd of informatie heeft gehad om advies te kunnen geven, kan de OR zich wenden tot de Ondernemingskamer.

Als het besluit van de ondernemer wel in overeenstemming is met het advies van de OR, kan ook een beroep worden ingesteld. Bijvoorbeeld als na het advies feiten of omstandigheden bekend zijn geworden die waarschijnlijk tot een ander advies van de OR zouden hebben geleid.

De Xpertise-artikelen zijn eerder gepubliceerd in de gelijknamige rubriek in P&Oactueel Magazine 

Meer Xpertise »

MEER WETEN?


Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.