Geen instemmingsrecht or over invoering coaching

0

De maandgesprekken die bij een werkgever gevoerd worden zijn bedoeld als coaching van de medewerkers en niet als personeelsbeoordeling. En daar is geen instemming van de or voor nodig.

De situatie

Bij een onderdeel van de Sociale Dienst wordt het personeel beoordeeld door middel van vier soorten gesprekken: het jaargesprek, het voortgangsgesprek, het beoordelingsgesprek en het groepsgesprek.

In februari 2010 besluit de Sociale Dienst dat op twee afdelingen naast deze gesprekken ook maandgesprekken te gaan houden. Die worden gevoerd door senior medewerkers met de medewerkers. In eerste instantie werden deze gesprekken door middel van een bepaald format schriftelijk vastgelegd. Vanaf mei 2010 wordt het formulier ‘caseloadgesprekken’ daarvoor gebruik.

De ondernemingsraad van de Sociale Dienst verzet zich tegen het besluit tot het voeren van maandgesprekken. De gesprekken zouden ook invloed zouden hebben op de beoordeling van de medewerkers en daarom heeft de or instemmingsrecht over het besluit tot het voeren van de gesprekken.

De vordering

De or vordert in kort geding schorsing van het besluit. De raad meent dat zij instemmingsrecht had over het besluit omdat het over een wijziging in het beoordelingsbeleid gaat (art. 27 lid 1 sub g WOR).

Het verweer

Volgens de Sociale dienst zijn de maandgesprekken bedoeld om medewerkers te coachen en niet om hen te beoordelen. Er is dus geen sprake van een wijziging in het personeelsbeoordelingenbeleid.

Het oordeel

De rechter buigt zich in deze procedure over de vraag of bij de maandgesprekken sprake is van personeelsbeoordeling of dat er sprake is van coaching.

In het kader van goed werkgeverschap moet een werkgever de werknemer de kans bieden zijn functie zo goed mogelijk uit te oefenen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van coachings- of begeleidingsgesprekken. En dat is iets anders dan een personeelsbeoordeling, stelt de rechter vast. 

In eerste instantie leken de gesprekken volgens de kantonrechter inderdaad meer op een beoordeling dan op coaching. Dat kwam door de wijze van vastlegging van de maandgesprekken.

De Sociale Dienst is het daarmee eens en gebruikt daarom sinds mei 2010 het formulier ‘caseloadgesprekken’.  Dit formulier geeft volgens de kantonrechter geen aanleiding om de veronderstellen dat in de maandgesprekken een beoordeling plaatsvindt. Van de rechter mag het formulier wordt gebruikt om vast te leggen wat er tijdens een maandgesprek is besproken zodat er tijdens een volgend maandgesprek op teruggegrepen kan worden.

Daarnaast geeft de Sociale Dienst aan dat de verslagen van de maandgesprekken niet in het personeelsdossier belanden en dat zij niet worden gebruikt als informatiebron voor de andere soorten gesprekken.  Alleen de senior medewerker en de medewerker zelf hebben een exemplaar van het verslag.

De kantonrechter trekt de conclusie dat het besluit geen wijziging is van de regelingen over de personeelsbeoordelingen. De ondernemingsrecht hoefde niet om instemming te worden gevraagd over het besluit tot het houden van de maandgesprekken.

LJN BN5940
Kantonrechter Dordrecht
Instemmingsrecht or
Kort geding
27 augustus 2010

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.