Geen instemmingsrecht ondernemingsraad bij benoeming politiechef

0

Het aanstellingsbesluit waarmee het politiekorps een nieuwe politiechef aanstelt, is een individueel besluit dat geen algemene strekking heeft.

De kantonrechter en het Hof vonden de aanstellingsprocedure geen wijziging van het aantstellingsbeleid.

De situatie

Het politiekorps Amsterdam- Amstelland maakt in september 2008 een besluit bekend waarmee een nieuwe politiechef wordt aangesteld. De ondernemingsraad is het niet eens met dit aanstellingsbesluit en roept de nietigheid in. Volgens de ondernemingsraad heeft het politiekorps met deze aanstelling het aanstellingsbeleid gewijzigd. De strenge opleidingseisen die het aanstellingsbeleid voorschrijft zijn niet aan de kandidaat gesteld en de vertrouwenscommissie heeft niet – zoals voorgeschreven – een gesprek met de kandidaat gevoerd. Daarmee heeft het Politiekorps het aanstellingsbeleid gewijzigd. De ondernemingsraad had daarom eerst met het besluit moeten instemmen (art 27 lid 1 Wet op Ondernemingsraden). Nu dit niet is gebeurd, is het besluit nietig.

De kantonrechter

De ondernemingsraad vraagt de kantonrechter voor recht te verklaren dat het aanstellingsbesluit nietig is, dat de uitvoering van het besluit niet verder mag plaatsvinden en dat de functie alsnog voor interne kandidaten moet worden opengesteld. De kantonrechter wijst dit verzoek af. Het aanstellingsbesluit is een individueel besluit zonder algemene strekking. De ondernemingsraad gaat in hoger beroep. Daar beperkt de OR de vordering tot het nietig verklaren van het aanstellingsbesluit.

Het oordeel

Volgens het Hof heeft de kantonrechter juist geoordeeld. Het aanstellingsbesluit moet worden gezien als een individueel besluit, dat geen algemene strekking heeft. De argumenten die de OR aanvoert, leiden niet tot het oordeel dat het aanstellingsbeleid gewijzigd is. Voor het aanstellingsbesluit was geen instemming van de ondernemingsraad nodig en daarom is het besluit gewoon volgens de regels genomen. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

LJN BN1325
Gerechtshof Amsterdam
Instemmingsrecht OR (art. 27 lid 1 WOR)
Hoger beroep
9 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.