Onderwerp: Medezeggenschap

Medezeggenschap van de werknemers in de onderneming is vastgelegd in de Wet op Ondernemingsraden. Volgens die wet moet niet alleen een BV of een NV moet een ondernemingsraad (OR) instellen, maar ook een eenmanszaak of vereniging die voldoet aan de in de wet genoemde criteria. De OR is bedoeld als overlegorgaan en vertegenwoordigd de werkzame personen in een onderneming. Hoeveel leden een OR moet hebben, hangt af van de grootte van de organisatie. Leden worden gekozen door de werknemers. De OR heeft het adviesrecht bij belangrijke bedrijfseconomische en organisatorische besluiten van de ondernemer, de adviesaanvraag. Ook heeft de OR instemmingsrecht in bepaalde situaties.
Dit is een zwaarwegend recht want als de or niet instemt met het besluit, mag de werkgever het niet uitvoeren. Alles over medezeggenschap en OR vind je op deze pagina.

Artikelen over het onderwerp medezeggenschap

Algemeen
Eenzijdig wijzigingsbeding mag in collectieve regeling

Een collectieve regeling dat de centrale ondernemingsraad instemmingsrecht geeft over de aanpassing van een winstdelingsregeling bij verslechterde bedrijfsresultaten voldoet aan de wettelijke eisen van eenzijdig wijzigingsbeding. Het beding hoeft dan niet in elke individuele arbeidsovereenkomst te staan.

Medezeggenschap
Bewaking medezeggenschapstraject is taak ondernemer

Een onderneming die voor een besluit over het uitbesteden van werk niet het advies van de or afwacht, krijgt het deksel op de neus. De Ondernemingskamer rekent de gebrekkige communicatie over de adviestermijn toe aan de ondernemer en oormerkt het genomen besluit als onredelijk.

Algemeen
Minder gedwongen ontslagen bij MSD

Farmaceutisch bedrijf MSD, het voormalige Organon, hoeft bij de productieafdeling minder mensen gedwongen op straat te zetten doordat tijdelijke contracten niet zijn verlengd, het aantal uitzendkrachten is verminderd en vacatures ‘minimaal zijn ingevuld’.

Medezeggenschap
Rechtszaak Organon versneld

De rechtszaak van de ondernemingsraad (or) van Organon, die zich buitenspel voelt staan bij het door moederbedrijf MSD aangekondigde massaontslag, dient op 2 september.

Medezeggenschap
OR Organon naar rechter

De ondernemingsraad (OR) van Organon stapt naar de Ondernemingskamer, omdat moederbedrijf MSD de OR niet om advies heeft gevraagd over het massaontslag bij het farmaciebedrijf in Oss.