Zo kom je als HR aan de directietafel

0

Wil je als HR invloed uitoefenen met je strategie, dan is het essentieel dat het plan aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Zorg dus dat de directie bij je plan wordt betrokken. Hoe doe je dat? XpertHR auteur Carmen van der Hooft geeft tips.

Om consequent invloed te hebben op de beslissers van de organisatie heeft HR een plek nodig aan de directietafel. Als HR ben je dan niet alleen meer ondersteunend en reactief, maar vooral ook proactief en adviserend naar de business. Met deze tips krijg jij invloed aan de directietafel.

1. Beargumenteer met cijfers

Om daadwerkelijk invloed te hebben moet HR plannen kunnen beargumenteren met feiten en cijfers. Leidend voor directie zijn bijvoorbeeld de personeelskosten als percentage van de omzet. Om goed te kunnen sturen op een X percentage personeelskosten als percentage van de omzet, waarin ook gestreefd wordt naar een toekomstbestendige personeelsplanning, moet HR zo goed als alle interventies kunnen vertalen naar bedragen ten behoeve van het bedrijfsresultaat.

2. Weet wat de output moet zijn

Om structureel een betere vertaling te kunnen maken naar het bedrijfsresultaat is het van belang om te weten wat het gewenste resultaat (output) moet zijn. Alle medewerkers binnen een organisatie hebben direct of indirect invloed op dit gewenste resultaat. In door output gestuurde organisaties zijn de outputdoelen per functie of rol helder. En wordt er gestuurd op output in plaats van input; het gaat niet meer om ‘hoe’ maar vooral om ‘wat’.

3. Formuleer doelstellingen

Door per functie en afdeling concrete outputdoelen of KPI’s te formuleren kan de gehele organisatie sturen op het gewenste resultaat. De vinger kan sneller op de zere plek gelegd worden en waar nodig kan men tijdig bijsturen. Dit levert HR waardevolle informatie op waarmee verdere strategie bepaald kan worden aan de hand van een gewenst bedrijfsresultaat.

Om op deze manier een HR-strategie succesvol in te voeren, zijn er wel een aantal voorwaarden noodzakelijk. Zo moet de toekomstvisie echt gezamenlijk met de directie worden ontwikkeld, zodat de neuzen dezelfde kant op staan.

  • Bijna wekelijks verschijnen er onderzoeken naar duurzame inzetbaarheid, er zijn ontzettend veel websites met achtergrondinformatie. En over werkstress en burn-out lezen we bijna dagelijks in de media. Hoe vind jij als HR-professional je weg in al deze informatie? XpertHR Actueel gidst jouw door de duurzame inzetbaarheid.
    Bekijk alle artikelen in ons dossier Duurzame Inzetbaarheid >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.