Werknemer wil liever coach dan opleiding

11

Werknemers willen liever begeleiding van een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling dan een opleiding.

Dat blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 4.000 respondenten. Het betreft tussentijdse resultaten van de MKB Marktmonitor 2011.

Meer dan de helft (52 procent) van de werknemers geeft aan dat de beschikbaarheid van een externe coach een werkgever aantrekkelijk maakt. Daarnaast zegt 38 procent begeleiding door een interne coach te willen. Daarmee blijkt coaching belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Slechts zes procent zou heel graag een externe opleiding volgen en drie procent een interne.

Verrassing

De uitkomsten waren een verrassing voor Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: ‘Deze trend zagen we de afgelopen jaren wel ontstaan, maar de extremiteit in de uitkomst is wel erg opvallend. Ik had niet gedacht dat de behoefte zo groot was.’

Oorzaak

Hoe komt het dat werknemers een coach aantrekkelijker vinden dan een opleiding? Puts geeft drie oorzaken:

 1. Wij ondervroegen mensen met een MBO- tot WO-opleiding. Met zo’n opleiding hebben ze al een goede kennisbasis voor wat ze dagelijks moeten doen.
 2. Verderop in de loopbaan gaat het niet meer zo om kennis, maar veel meer om vaardigheden. Coaching past daar meer bij dan een opleiding. De veranderende kennis ontwikkelt zich vanzelf ook al wel in de functie.
 3. Met een coach kun je veel effectiever en specifieker inzetten op wat iemand nodig heeft. In een opleiding met een groep mensen doe je altijd concessies aan het individu.

MKB Marktmonitor: Nieuwe Tijden

De resultaten horen bij het onderzoek dat Unique doet voor de MKB Marktmonitor 2011. Dit jaar richt die zich op aantrekkelijk werkgeverschap in Nieuwe Tijden. Die nieuwe tijden hebben betrekking op het voorzichtige herstel van de economie, de opkomst van social media en het benodigde aantrekkelijk werkgeverschap door de verwachte krapte op de arbeidsmarkt. Het onderzoek onder werkgevers loopt nog anderhalve maand door.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

11 reacties

 1. Gerard Molenkamp op

  In onze efficiency trainingen combineren we al 10 jaar kennisoverdracht met individuele coaching in vaardigheden op de werkplek. “Hoe pas ik dit toe in mijn werksituatie?” is voor veel mensen de kernvraag. Bij een 1-op-1 coaching kun je daar een effectief antwoord op krijgen waar je onmiddellijk mee aan de slag kunt gaan en je ziet dan ook snel resultaat. Voor ons is de onderzoeksuitkomst dus geen verrassing, maar een bevestiging dat deze aanpak van Missing Link aansluit op de behoefte bij professionals, die ?cht wat willen verbeteren in hun werkwijze .

  Gerard Molenkamp
  efficiency trainer

 2. Voor mij veel herkenbaarheid in dit artikel.
  Ook niet een onbelangrijke oorzaak in mijn ogen is dat het weer belangrijk wordt om het werk leuk te vinden. Nu wordt er door een heel groot deel van de werknemers gewerkt voor het geld. Dit transformatieproces is al een tijdje gaande en ondersteuning door een externe (lees: objectieve) coach is hierbij vaak het prettigste.
  In mijn praktijk zie ik dat veel mensen doen waar ze goed in zijn, alleen is het ook niet zo dat ze het werk dan ook leuk vinden. Als ik mijn coachees zich bewust zie worden van hun Persoonlijk Kapitaal, dan lijkt het wel of er een knop omgaat. Bij mogen dragen aan dit proces vind ik iedere keer weer bijzonder.

 3. Anja Borgman- Heidemann www.fontes.nl op

  Goede coaching leert een werknemer zeer specifiek waar hij/zij zichzelf belemmerde bij het zelfstandig leren op de werkvloer. Coaching biedt effectieve hulp in het leer/werkproces, zeker in deze tijd: “Het leven lang leren tijdperk”.
  Overigens is begeleide intervisie, of coaching in kleine groepen ook zeer aan te bevelen. Hierbij komt een extra leereffect: de feedback en rolmodellen uit de groep. Bijkomend voordeel voor de opdrachtgever: de kosten zijn lager.

 4. Harry Vorenkamp op

  Goede coaching is essentieel in persoonlijke ontwikkeling. Sinds 1985 hebben wij vaardigheidstrainingen en persoonlijke begeleiding in onze portfolio. Sinds enkele jaren merken wij daarbij ook de hang naar meer kennis via online platformen als Zivier (vraaggestuurd leren). De combinatie tussen online de cognitieve kennis leren en praktisch oefenen (coaching) heet blended learning. Dat is wat steeds meer werkende mensen en studenten graag willen.

 5. Aletta van 't Hoog, op

  Als HRM-er , werk nu als zelfstandig loopbaanaviseur, heb ik de laatste jaren ook in d epraktijk ervaren, dat medewerkers veel meer effect hadden van een individuele externe coaching dan van bv. een communicatietraining. Alleen werd het voorstel voor coaching vanuit de manager of P&O soms nog gezien als kritiek, maar dat is een kwestie van dat het meer gewoon wordt in organisaties. Ben blij met deze tendens, hier hebben medewerkers en organisaties iets aan! VIANOVAloopbaanbegeleiding

 6. Mooi, zo’n bevestiging van waar het echt om gaat. Van belang voor al deze werknemers is nu dat de werkgevers deze “wens” van hun medewerkers volop gaan honoreren. Echt aandacht voor je medewerker hebben, heet dat. Ofwel investeren in persoonlijke duurzaamheid ?

 7. Johan de Kleuver op

  Verrassende uitslag inderdaad wat de extremiteit betreft. De herkenbare oorzaken die Raymand Puts geeft klinken mij ook heel plausibel in de oren. Aanvullend daarop zie ik ook nog een andere mogelijke oorzaak die mensen waarschijnlijk minder snel zelf zullen noemen. Er kan m.i. ook sprake zijn van een defensieve oorzaak om collectieve problemen niet aan te willen pakken. In plaats van het investeren in het verbeteren van werkprocessen en onderlinge samenwerking wordt dan gekozen om los daarvan te investeren in de eigen professionalisering. Soms met het (bij mij als coach) expliciet benoemde doel om sneller weg te kunnen komen. De afgelopen jaren heeft de nadruk op ‘regisseur zijn van je eigen loopbaan’ en ‘investeren in employability’ deze trend bevorderd. Wat dat betreft is het spanningsveld tussen individuele loopbaan en collectieve loyaliteit aan een gemeenschappelijk organisatiedoel interessant om in de gaten te houden. Net als Gerard combineer ik binnen verandertrajecten de ?n ?n aanpak: zowel aandacht voor het collectief als voor de individuele wensen en belangen. Dat evenwicht moet m.i. in alle samenwerkingsverbanden dynamisch tot stand gebracht worden. Voor ge?nteresseerden: om dat te bereiken heb ik een ikjijwij-aanpak ontwikkeld op basis van honderden sessies met videocoaching, google met ikjijwijaanpak voor een gratis pdf-download.

 8. Anne-Lies van Overbeek / www.getorganized.nl op

  Ja, mensen weer bevlogen laten werken!
  Al meer dan 15 jaar begeleiden wij met de Get Organized Training? gemotiveerde mensen op de werkplek op individueel niveau naar totale effici?ntie en transparantie. Er is bij werkgevers en werknemers veel behoefte aan waardering en positieve onverdeelde aandacht, waarin hun eigen verhaal beluisterd kan worden.
  Wij hebben daardoor wonderen zien gebeuren als de mensen maar voor zichzelf de tijd krijgen en de tijd nemen om naar zichzelf te luisteren. Time out. Als mensen grip krijgen op hun activiteiten kunnen er in kort tijdsbestek patronen afgebroken worden en kunnen zij daarna een eigen passende structuur neerzetten die blijvend is.

 9. Margit Mooijman op

  Steeds meer bedrijven maken gebruik van individuele externe coaching. Ik coach mensen met burnout klachten en dit is vaak de aanleiding dat er wat moet gebeuren om te kiezen voor persoonlijke ontwikkeling en het voorkomen van ziekteverzuim. Steeds meer bedrijven zie ik nu preventief hiermee aan de slag gaan en bieden coaching aan voor hun medewerkers. Zowel de medewerker wordt zich bewust wat zijn potentieel is en krijgt meer plezier in zijn werk en functioneren. De onderneming plukt hier de vruchten van. Dit is een win/win situatie voor beiden. Het voordeel van coaching boven een training is, dat je bij de volgende coaching daar verder gaat waar de medewerker is om een volgende stap te maken. De stappen worden ook gevolgd en besproken. Bij training zie ik vaak dat deelnemers ge?nteresseerd zijn op de dag van de training en er vervolgens weinig meer mee doen. De externe coach geeft de meeste ruimte voor de medewerker om alles bespreekbaar te kunnen maken.
  Organisatie deze investering betaald zich in meervoud terug!

 10. Sandra van Alfen op

  Dit is voor mij geen verrassing. Een opleiding is algemeen. Een coach persoonlijk. De persoonlijke vaardigheden is waar het om gaat om succesvoller te zijn in het vak dat wij uitoefenen. De slagroom op de taart. Dus als je als werknemer je daarin kunt verstevigen is dat een win win voor alle partijen. Ik ben dan ook van mening dat goede coaching altijd rendement oplevert!

 11. Voor mij niet zo?n verrassende uitkomst, al is de praktijk weerbarstig.
  Bijna elke organisatie weet dat de ware power zit in de menskracht. Met in- of externe coaching schept men mogelijkheden om mensen hun eigen persoonlijke kwaliteiten te laten ontwikkelen en te gebruiken. Je spreekt dan in termen van dienend leiderschap, persoonlijk leiderschap en authenticiteit. Want pas dan staan mensen en organisaties in hun kracht.
  Het faciliteren van alle mogelijke tools waarbij medewerkers hun kwaliteiten optimaal ontwikkelen en inzetten, zou een van de kern-bedrijfsdoelstellingen moeten zijn. Dan pas immers, krijgt het grote geheel van de organisatie de beschikking over een enorm creatief vermogen en kan het organisch meebewegen op de steeds wisselende vraag van de omgeving. Op deze wijze is elke organisatie in staat om een meerwaarde te (blijven) leveren vanuit de kernwaardes waarop deze gestoeld is. Met coaching faciliteer je meer dan de som der delen.