‘Werknemer praat in toekomst mee over HRM’

0

Minister De Geus van Sociale Zaken heeft een rapport
met vier toekomstscenario’s voor medezeggenschap naar de Tweede Kamer gestuurd.
In een van de geschetste scenario’s praat de werknemersafvaardiging in de
toekomst actief mee over HRM en organisatieontwikkeling.

In de notitie van Sociale Zaken worden allereerst een drietal trends gesignaleerd die invloed hebben op de veranderende behoefte aan inspraak. De eerste trend laat zien dat het besturen van organisaties deels verschuift naar internationaal niveau of richting aandeelhouders, terwijl binnen de organisatie besluitvorming decentraliseert.

Een tweede trend is dat afspraken over arbeidsvoorwaarden steeds minder gemaakt worden op branche- of concernniveau, maar juist meer op bedrijfs-, afdelings- en teamniveau. De derde trend is een groeiende diversiteit van werknemers en hun behoeften.

Op basis van deze trends zijn vier toekomstscenario’s voor medezeggenschap geformuleerd. De vier scenario’s hebben gemeen dat ze moeten leiden tot een open dialoog tussen werkgevers en werknemers. De onderzoekers werken alle scenario’s uit in een ‘minimale’ en een ‘maximale’ variant.

In een van de toekomstscenario’s praat de HRM-functionaris met de werknemersvertegenwoordiging. ‘Medezeggenschap kan naast arbeidsvoorwaarden meepraten over HRM en organisatieontwikkeling’, aldus het rapport. De taakverdeling tussen vakbond en medezeggenschap wordt in samenspraak met de bestuurders tot stand gebracht.

Het tweede scenario gaat in op keten- en netwerkmedezeggenschap en analyseert wie waar zeggenschap over heeft: over de hele onderneming of slechts op taken die dicht bij de dagelijkse werkzaamheden liggen.

In het derde scenario wordt medezeggenschap neergezet als partner van de vakorganisatie. Arbeidsvoorwaardenvorming in de onderneming wordt vanuit het belang van de medewerkers door zowel de vakbond als de medezeggenschap opgepakt. In de laatste visie – medezeggenschap als bedrijfsbond – onderhandelt de ondernemer (alleen) met het medezeggenschapsorgaan over het volledige pakket van arbeidsvoorwaarden.

Minister De Geus wil geen politieke conclusies verbinden aan het onderzoek, hij ziet het rapport vooral als een goede basis voor een open discussie over de toekomst van medezeggenschap.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.