Wat verstaat HR onder duurzaam HRM?

2

Duurzaamheid mag dan al jaren hoog op de agenda van veel bedrijven staan, in combinatie met HRM komt het er tot nog toe wat bekaaid vanaf. Uit een onderzoek van Irene Rompa blijkt dat HR-professionals duurzaam HRM vooral met mobiliteit en de ontwikkeling van werknemers associëren.

‘Ik vind duurzaamheid in het algemeen gewoon iets geweldigs’, zegt onderzoekster Irene Rompa. ‘Voor mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam wilde ik daarom kijken of duurzaamheid al wordt vertaald naar HR-beleid. Maar voor duurzaam HRM bleek in het bedrijfsleven nog helemaal geen algemene definitie te zijn. Daarom was ik benieuwd wat duurzaam HRM volgens HR-professionals inhoudt.’

Rompa voerde haar onderzoek als trainee uit bij Kirkman Company en studeerde er cum laude op af. Voorafgaand aan een enquête onder HR-professionals interviewde Rompa dertien HR-directeuren en verantwoordelijken voor het Corporate Social Responsibility-beleid van Nederlandse ondernemingen die zich nadrukkelijk als duurzaam profileren. Daaruit kwamen zes thema’s naar voren waarmee duurzaam HRM vooral wordt geassocieerd: diversiteitsbeleid, ontwikkeling van werknemers, flexibiliteit, vrijwilligerswerk, groene HRM en mobiliteit, en de gezondheid van medewerkers. Rompa zocht vijftig HR-beleidsvormen bij deze thema’s en vroeg HR-professionals door middel van een vragenlijst in hoeverre ze elk voorbeeld bij duurzaam HRM vonden passen.

De 205 HR-professionals in Nederland en België die de vragenlijst invulden, brachten duurzaam HRM vooral in verband met de thema’s mobiliteit, ontwikkeling van kennis over duurzaamheid en de algemene ontwikkeling van werknemers. Naast deze algemene thema’s scoorden een aantal specifieke voorbeelden van andere duurzame thema’s even hoog: Het Nieuwe Werken, op competenties gericht diversiteitsbeleid en mentale gezondheid. Binnen de zes thema’s werd vrijwilligerswerk het minst met duurzaam HRM geassocieerd.

Het opmerkelijkste vond Rompa dat de geïnterviewden uit het vooronderzoek duurzaamheid geen geschikt criterium vonden voor sollicitaties of de beoordeling en beloning van werknemers. ‘Volgens hen werkt dat niet in de praktijk’, zegt Rompa. ‘Ik dacht juist dat je bij duurzaam HR-beleid mensen zou aannemen die duurzaamheid belangrijk vinden en dat je duurzaamheid zou betrekken bij de beoordeling en beloning. Organisaties kijken wel hoe goed ze het doen op de Dow Jones Sustainability Index, maar ze rekenen hun werknemers er niet op af. Dat vind ik opvallend.’

Bert Platzer, freelance journalist

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Ik krijg steeds meer de indruk dat het begrip “duurzaamheid” een trendy onderwerpje is geworden waaromtrent het een must is dat je er over mee praat. Een neo- marketing kretologie om onderscheidend over te komen op je klanten, (kandidaat) personeelsleden en overige buitenwacht. Eigenlijk een krachtenloze poging weer eens wat nieuwlichterij ter tafel te brengen. Genoemde ” bijzondere” kenmerken van duurzaam HRM-beleid, zoals persoonlijke ontwikkeling, participatie in beleidsontwikkeling, beoordeling, (immateriele) beloning, mobiliteit en (mentale) gezondheid zijn een aantal basiselementen in de bedrijfsmatige omgang tussen mens en organisatie, waar de Batavieren die lang geleden de Rijn afzakten allang van wisten. Dus zeg maar: ouwe wijn in nieuwe zakken. Het lijkt verstandiger tijd en energie te steken in het management development van de huidige en toekomstige managergeneratie, ipv te verzinken in modernistische pseudowetenschappelijke beschouwingen. De resultante van capabel management en professioneel HRM beleid is onmiskenbaar en van alle tijden. Daar heb je z.g. ” duurzaamheid” niet voor nodig

  2. Dries Veldman op

    Het mag dan een trendy woord en/of gebruik zijn. Het is een feit dat HRM de neiging heeft niet voorop te lopen in trendy gedachten. Neem mvo. Daarover lees je veel wat dat betekend voor ondernemers en als gevolg komt duurzaamheid daar mede uit voort. Paul Rosenmuller schrijf in zijn “visie over mvo” het volgende: “Het gaat niet allen om het produceren van goederen en diensten en winst maken een continuiteit voor de werkgelegenheid. Het gaat om de wijze waarop bedrijven deze bedrijfseconomische taak uitvoeren” Hoe voeren wij onze personeelsbeleidstaken uit? Alleen mensen aannemen die duurzaam denken?? of mvo denken?? Laat dat maar eens een rol spelen bij je beleid.